logo


Соработка на Веб Адресар со Fox.mk

Fox.mk секојдневно ви ги нуди најновите вести и актуелности од земјата и светот. Fox.mk е информативен веб портал, интернет медиум кој  станува се повеќе популарен и посетуван заради навремените и точни информации.

Во продолжение ви ги објавуваме нивните први впечатоци од соработката со нас и одговорите на неколку наши кратки прашања.

- Пред се, дали сте задоволни од соработката со нас?

Да, задоволни сме од соработката со вас и во очекување сме да оствариме долга и успешна соработка. Не радува дека секогаш сте брзи и достапни за комуникација со нас.

- Дали мислите дека сме интересен и уникатен сајт?

Да, сметаме дека сте еден уникатен сајт, сајт каде на едно место можат да се најдат сите информации за македонските веб страници.

- Кои се позитивни карактеристики на нашиот сајт, според вас и по што се одделува од останатите веб директориуми во нашата земја?

Според нас мислиме дека сте еден интересен сајт, каде што секој кој ќе го посети вашиот сајт може да добие информации за секоја веб-страна во Македонија, тоа е една од тие позитивни карактеристики која на нас особено ни се допаѓа.

- Kакви посетители имате од нашиот сајт?

Сите кои влегоа преку вашиот сајт на нашиот со користење на вашата услуга, според податоците кои ги имаме, најмногу читатели ги читаа вестите за Забава и Спорт.

- Кажете ни коментар и препорака за нашиот веб-сајт.

Нашиот коментар и препорака за вас е, да продолжите вака, поради тоа што вие сте единствен адресар кој овозможува граѓаните да можат лесно и брзо да пронајдат веб-страна.


Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар