logo


Соработка на Веб Адресар со Топки.мк

Веб Адресар соработува со уникатни и креативни интернет медиуми, со кои остварува успешно и долгорочно партнерство. 


Топки.мк е твојот верен спортски другар. Интернет медиум кој ве известува за сите спортски случувања во земјата и во светот. Топки.мк е вашиот омилен спортски портал !

Во продолжение ви ги објавуваме нивните одговорите на неколку наши кратки прашања и импресијата од партнерството со Веб Адресар.

- Дали сте задоволни од соработката со нас?

Да, сме задоволни од соработката со Веб Адресар. Се надеваме на долга и успешна соработка и понатаму.

- Според вас дали сме интересен и уникатен сајт?

Да, ве сметаме за уникатен и одличен сајт, затоа и прифативме да соработуваме со вас.

- Кои се, според вас позитивни карактеристики на нашиот сајт и по што се одделува од останатите веб директориуми во нашата земја?

Според нас вашиот сајт е еден од ретките, ако не и единствен кој има цел да ги групира сајтовите по категорија и да им го олесни пребарувањето на посетителите.

- Какви посетители имате од нашиот сајт?

За жал немаме направено детална статистика за карактерот на посетителите, единствено вкупен број на посетители.

- Ваш коментар и препорака за нашиот веб-сајт.

Нешто што фалеше во македонскиот интернет простор, во Македонија имаме секојдневно се повеќе и повеќе сајтови кои преку вас можат да бидат промовирани и групирани според содржината. Сметаме дека ви се потребни повеќе реклами, за луѓето да го дознаат вашиот сајт.Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар