logo


Подобрете го вашиот веб-сајт

На почеток, размислете  што е тоа што го прави вашиот сајт уникатен, вреден и привлечен за публиката. Осигурајте се дека вашиот веб-сајт се издвојува од останатите во вашата област.

Ако вашите корисници не мислат дека вашиот сајт е уникатен, вреден или привлекува публика тогаш ни  Google нема да мисли така.

Кога објективно ќе се разгледа вашиот веб-сајт и се спореди со другите во вашата област, може ли да се каже дека е подобар? Зошто е подобар? Може ли да се именува конкретна причина поради која вашиот сајт е подобар од другите?

                                                            

Познатите веб-сајтови секогаш ги прават своите корисници задоволни. Тие го прават тоа преку обезбедување на подобри, покорисни информации и ангажирање на повеќе содржини. Целта не е само да обезбедат информации, туку да  се обезбедат информации уникатно и на свој начин.

Доколку сакате вашиот сајт да се рангира високо на Google, мора да најдете начин како луѓето да уживаат во вашиот веб-сајт. Ова може да се направи на неколку начини:

Подобрување на вашиот веб-сајт за корисниците

Најдобар начин  со кој вашиот веб-сајт ќе се  рангира повисоко е да направите да биде подобар за вашите корисници. Да се биде подобар значи вашата веб-страна, во споредба со вашите конкуренти, да исполнува еден или повеќе од следните типови на страници:

 Покорисна;

 Поедноставна;

 Посеопфатна;

 Позабавна;

 Да ги решава проблемите побрзо или поефикасно;

 Визуелно подобра од конкуренцијата.

Нема да се рангирате високо на Google, доколку публиката не ужива во вашиот сајт

Најпрвин размислете за причините поради кои  луѓето би сакале да го користат вашиот веб-сајт и потоа направете го уште подобар за нив.

Најчестите грешки кај креаторите на веб-сајтовите се нивните убедувања дека нивниот веб-сајт е “готов”.  Откако ќе дојдат до тој заклучок, тие го трошат своето време само на СЕО (Search Engine Optimization) оптимизација, наместо да се фокусираат на подобрување на нивниот веб-сајт. Вашиот веб-сајт не е “готов”, се додека не се рангирате на она ниво коешто го посакувате. Доколку не сте толку високо рангирани колку што сакате, вашиот веб-сајт не е “готов”.

 Следете ги инструкциите на администраторите на Google ;

 Променете го дизајнот на вашиот веб-сајт со нова тема;

 Наместо да го трошите вашето време на пребарување низ блогови за СЕО оптимизација, квалитетно поминете го времето читајќи блогови со теми кои одговараат на типот на вашиот веб-сајт и дознајте зошто луѓето ги сакаат;

 Прифатете го фактот дека вашиот веб-сајт може да се подобри;

 Наместо постојано да ја проверувате статистиката за вашиот веб-сајт, проверете дали вашиот сајт ги обезбедува најдобрите информации за корисниците;

 Погледнете само еден дел од вашиот веб-сајт и размислете како може да се подобри за корисниците;

 Збогатете го сајтот со креативни слики и графики;

 Уште сега одете кај вашиот веб-сајт. Разгледајте го и размислувајте за новите промени кои ќе ги засакаат вашите корисници. Ние сме уште тука, кога  ќе се вратите;

 Уживајте во процесот. Забавно и возбудливо е да се направи веб-сајт со кој ќе се гордееме.  Добро е чувството кога им помагате на корисниците;

 Оптимизирајте го вашиот веб-сајт со тоа што ќе го направите уникатен и значаен за корисниците.


Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар