logo


Веб адресари, историја, неопходност, значење

Веб листинзите (или како што се популарно наречени адресари за пребарување) постоеле уште пред да станат популарни интернет пребарувачите како што се Google, Yahoo, Bing. Како што и самото име кажува, веб адресарите претставуваат адресари каде што се собрани веб страни со различни намени. Слично како и десктоп директориумите, каде што се складираат (собираат) фајлови врз основа на некои критериуми, веб адресарите функционираат на истиот начин само што тие се огромна колекција од линкови на сајтови, подредени во различни категории. Сајтовите во веб адресарите се листаат (прикажуваат) по одреден редослед и тоа најчесто според категорија, производ-услуга, географска одредница, а корисниците пребаруваат низ нив затоа што многу полесно ја таргетираат бараната потреба за некој производ или услуга.


Значајна предност на веб адресарите е тоа што без разлика на интелегенцијата на пребарувачите,сепак луѓето се тие кои можат многу подобро да ги видат и проверат страните, а со тоа се намалуваат и шансите одредена страна да биде класифицирана во погрешна категорија. Како недостаток може да се каже дека е застареноста на податоците за одреден веб сајт затоа што податоците обично се ажурираат од страна на човекот, и вториот недостаток е додавањето на вашата веб страна во некој веб адресар затоа што е потребно да се направи тоа од страна на човек, но за среќа потребно е да го додадете вашиот сајт само еднаш.

Доколку еднаш ве вклучиле во адресар, во повеќето случаеви во истиот можете да останете онолку долго време колку што посакувате Вие, па затоа очекувајте потенцијалните клиенти се почесто да ве пронаоѓаат.

Факт е дека од големо значење е вашата страна да биде прикажана во значајни/угледни веб адресари затоа што како прво градите повратна врска, како второ вашата видливост за останатите пребарувачи е многу поголема а со тоа се зголемуваат и шансите вашата страна да биде индексирана од нивна страна, како најважен факт може да се оддели постоењето и уникатноста на вашата веб страна во рамките нa секој адресар, затоа што според одредени студии вашиот потенцијален клиент за да ги пронајде вашите производи-услуги пребарува за производот, услугата, геграфската одредница, што му е потребна, а не ја наведува адресата на вашата веб страна. 


Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар