logo


Како може да ми користи веб директориумот

Веб директориумите се колекција од веб линкови организирани и сортирани според нивната намена и тоа што го нудат. Користеќи ги веб директориумите, корисиците можат да пронајдат веб страни кои го нудат истиот производ или услуга која им е потребна. Па така, доколку одреден посетител и корисник на веб директориум е заинтересиран и има потреба од уредување на својот дом, со помош на веб директориумот ќе може да ги пронајде сите фирми кои нудат услуги од областа на архитектурата и дизајнот, од добавувачи на материјали за изградба па се до најситниот декор за финиширање на целокупниот ентериер и екстериер. 

Веб директориумите не претставуваат веб пребарувачи, но и покрај тоа тие можат да се користат и на таков начин, а разликата е во тоа што тие содржат статична колекција на линкови која се ажурира од време на време зголемувајќи ја содржината само со оние веб страни кои се проверени, значајни и корисни. 

Постојат повеќе видови веб директориуми и тоа оние кои се креираат, организираат и одржуваат од страна на администратор, лице задолжено за таа намена, како и оние кај кои тоа се обавува компјутерски, без учество на човекот. Кај веб директориумите кои се организирани и креирани од страна на уредник и администратор секој линк за секоја веб страна е предходно детално прегледан и проверен од нивна страна, па затоа овие веб директориуми се градат и креираат заедно со корисниците на интернетот преку нивна сугестија и поднесувања на барања и промени за одредени веб страни. Додека пак оние веб директориуми кои се креираат автоматски и компјутерски користат претходно одредени методи преку кои се врши селекцијата и изборот на веб страните како и нивната категоризација. 

Веб директориумите се од големо значење и корист за брзо пребарување на веб страни и прибирање на релевантни информации, особено за оние корисници кои пребаруваат во реномирани веб директориуми, а тоа се оние кои се едитирани од страна на човекот.

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар