logo


Топ сајтови во Македонија за огласи според Alexa.com

Доколку сакате да објавите оглас или да најдете поголем број на огласи на едно место, сигурно се прашувате каде да пребарувате најпрвин и кои се најпосетуваните сајтови за огласи во Македонија ? Во продолжение ќе наведеме кои македонски сајтови спаѓаат во топ 500 сајтови посетувани од македонците според Alexa.com.

Alexa.com е во сопственост на угледната, американска компанија Amazon, и заедно со Gооglе Analitycs, претставува референца за мерење и рејтинг на сајтовите. Податоците ги добиваат од Google Analytics, и содаваат рејтинг индекс како комбинација на два елементи – на бројот на поединечни посетители и бројот на вкупно прегледани страни.

Според специјализираната компанија за следење и мерење интернет промет во светот - американската фирма Alexa.com во списокот на топ 500 сајтови посетувани од македонците, спаѓаат следните 4 веб портали специјализирани за огласување.

Reklama5.mk  е на топ позиција и е најпосетуван сајт за огласување во Македонија.


Reklama5.mk го завзема 3то место на апсолутната рејтинг листа на македонските сајтови на која учествуваат и големите светски познати сајтови. 

Оваа веб страница е наменета за компании и личности, кои сакаат своите продукти и услуги да ги рекламираат онлајн. Во просек со околу 250.000 огласи со над 2 милиони посетители /месечно и вкупно 45 милиони прегледи на страници месечно, Reklama5.mk денес е број 1 платформа за тргување во Македонија.

-Pazar3.mk е на 10то место на рејтинг листата на Alexa.com.


Идејата за креирање на веб страница што ќе овозможи купување, продавање и размена беше реализирана летото 2006 година, со официјално пуштање во употреба на веб страницата Pazar3.mk. Денес Pazar3.mk е водечкиот македонски купопродажен пазар на интернет мрежата, со 70 000 посетители на ден и повеќе од 1 600 огласи дневно.

Vrapce.mk е на 196то место на апсолутната рејтинг листа на македонските сајтови.


Vrapce.mk е онлајн сервис за огласување. На Vrapce.mk посетителите имаат можност да објават бесплатни огласи за автомобили, недвижнини, мобилни телефони, компјутери и слично. Сервисот почна со работа во октомври 2013 година.

Metar2.mk моментално е на 495то место на рејтинг листата на сајтови посетувани од страна на македонците. 


Metar2.mk е огласник за недвижности. Metar2.mk овозможува брзо и лесно пребарување на огласи.

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар