logo


За Нас

Веб Адресар представува листинг кој има за цел да ги поврзе сите веб страни чии што контекст содржи Македонски јазик, или нудат производ, услуга, општо добро во или за Македонија.

Нуди лесна навигација која е пропратена со многу софистицирано пребарување при што успева да го задржи вниманието на крајниот корисник.

Секоја веб страна која е доставена во адресарот внимателно се прегледува од страна на нашите администратори, се со цел да се добие врвен квалитет во прикажувањето.

Секое барање за промена на содржините од страна на сопственикот на веб страна која е прикажана во листингот, внимателно се разгледува од страна на нашите администратори и по потреба се доставува допис до сопствениците доколку постојат некои недоследности.

Со стручни совети кои воглавно се базираат за подобро интернет прикажување, се обидуваме да му помогнеме на локалните бизниси.

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар За Нас