logo


Агенција за катастар на недвижности

За вршење на работите на востановувањето и одржувањето на катастарот на недвижностите, управувањето со геодетско-катастарскиот информационен систем, Повеќе »

Катастарски услуги

Агенција за управување со одземен имот

Еден од главните мотиви за сериозниот и организиран криминал е финансиската добивка. Организираните криминални групи го инвестираат нелегално Повеќе »

Државна институција

Државна комисија за жалби по јавните набавки

Државната комисија за жалби по јавни набавки е надлежна за решавање жалби во постапката за доделување на договори за јавни набавки и е самостоен Повеќе »

Државна институција

Државната комисија за спречување на корупција

Државната комисија за спречување на корупцијата во Република Македонија е формирана врз основа за Законот за спречување на корупцијата, донесен во Повеќе »

Спречување корупција

Општина Старо Нагоричане

Територијата на општина Старо Нагоричане се наоѓа помеѓу 21047’ и 22003’ источна географска должина и помеѓу 42008’ и 42039’ северна географска Повеќе »

Општина на РМ

Општина Куманово

Куманово, градот на испреплетени култури, религии и традиции, спомени и соживот. Градот во кој ќе прошетате по Уќумат-сокаги, една од најстарите Повеќе »

Општина на РМ

Општина Демир Хисар

Демир Хисар, или како што во превод се нарекува Железна Планина, е област што се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија, или Повеќе »

Општина на РМ

Општина Берово

Беровската котлина го опфаќа најисточниот дел од Република Македонија, помеѓу 41° 06” и 41° 53” географска ширина и помеѓу 23° 12” и 22° 37” Повеќе »

Општина на РМ

ЈП Водовод и канализација - Скопје

Претпријатието постои од 1907 година и од тогаш минало низ разни форми на организации и управувања. Претпријатието е основано со Решение на Повеќе »

Државна институција

ЈП „Комунална хигиена“- Скопје

ЈП „Комунална хигиена“- Скопје, чиј основач е Град Скопје, е едно од најголемите претпријатија од комуналната област во Република Македонија. Во Повеќе »

Јавно претпријатие

Управата за водење на матичните книги

Основна надлежност на Управата е водење на матичните книги на родени, венчани и умрени (рачно и во електронска форма), нивна заштита и чување, Повеќе »

Државна институција

Lista na veb strani za instituti Web sites about institutions Листа на веб страни за институти

Site veb-sajtovi od Makedonija za instituti na edno mesto ! Na nasiot sajt ke imate moznost brzo i navremeno da se informirate za se sto e povrzano na veb prostorot vo Makedonija. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi vo Makedonija za instituti

All websites from Macedonia sorted by institutions on one place! On our site you will be able quickly to find all the information related with different web sites sorted by institutions. Our web directory includes a listing of all websites that offer products or services in Macedonia.

Сите веб-сајтови од Македонија за институти на едно место ! На нашиот сајт ќе имате можност брзо и навремено да се информирате за се што е поврзано на веб просторот во Македонија. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги во Македонија за институти

Deloven imenik za instituti Business pages about institutions Деловен именик за институти

Najdobrite veb-sajtovi za instituti, na edno mesto! Namesto da talkate zaludno i da gubite vreme, ovde ke imate moznost brzo i navremeno da se informirate za se sto e povrzano so instituti. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za instituti vo/za Makedonija.Best websites for institutions and in one place! Rather than wander in vain and wasting time, here you will be able to quickly and timely information about everything related to institutions. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for institutions in Macedonia.Најдобрите веб-сајтови за институти, на едно место! Наместо да талкате залудно и да губите време, овде ќе имате можност брзо и навремено да се информирате за се што е поврзано со институти. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за институти во/за Македонија.

instituti) institutions институти


Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар instituti | institutions | институти