logo


Управа за финансиско разузнавање

Управата за финансиско разузнавање функционира од март 2002 година како орган во состав на Министерството за финансии. Во текот на овие години, Повеќе »

Државна институција

Управа за хидрометеоролошки работи на РМ

Управата за хидрометеоролошки рабoти на Република Македонија Повеќе »

Метеорологија Сеизмологија

Агенција за стоковни резерви на РМ

Агенцијата за стоковни резерви е самостоен орган на државната управа со својство на правно лице.Агенцијата ги врши управните, стручните и други Повеќе »

Стоковни резерви

Државен пазарен инспекторат

Државниот пазарен инспекторат врши инспекциски надзор над примената на законите, другите прописи и акти од страна на трговските друштва, други правни Повеќе »

Инспекциски надзор

Земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги врши работите што се однесуваат на: - земјоделството, шумарството и Повеќе »

Земјоделие Шумарство Водостопанство

Општина Зрновци

Преку кањонот на реката Зрновка, археолошкиот локалитет Моробиздон, како и повеќето цркви и манастири, општината Зрновци претставува овековечено Повеќе »

Општина на РМ

Општина Демир Капија

Во јужниот дел на Република Македонија односно југоисточниот дел на Тиквешката котлина на исклучително важна географска-стратегиска позиција се наоѓа Повеќе »

Општина на РМ

Општина Вевчани

Општина Вевчани е општина во Република Македонија, во југозападниот дел на земјата. Карактеристично е тоа што има само едно населено место — селото Повеќе »

Општина Вевчани

Општина Василево

Општина Василево како комуна за прв пат е формирана 1922 година.Со територијалната поделба 1954 - 1955 година комуна Василево повторно е основана Повеќе »

Општина на РМ

Општина Македонска Каменица

Општината Македонска Каменица е единица на локалната самоуправа, во која граѓаните го остваруваат правото на локална самоуправа.Правото на локална Повеќе »

Општина на РМ

Општина Кратово

Општината Кратово е сместена во Североисточниот дел на Република Македонија помеѓу општините Крива Паланка, Пробиштип, Свети Николе, Куманово и Повеќе »

Општина на РМ

Lista na veb strani za instituti Web sites about institutions Листа на веб страни за институти

Site veb-sajtovi od Makedonija za instituti na edno mesto ! Na nasiot sajt ke imate moznost brzo i navremeno da se informirate za se sto e povrzano na veb prostorot vo Makedonija. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi vo Makedonija za instituti

All websites from Macedonia sorted by institutions on one place! On our site you will be able quickly to find all the information related with different web sites sorted by institutions. Our web directory includes a listing of all websites that offer products or services in Macedonia.

Сите веб-сајтови од Македонија за институти на едно место ! На нашиот сајт ќе имате можност брзо и навремено да се информирате за се што е поврзано на веб просторот во Македонија. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги во Македонија за институти

Deloven imenik za instituti Business pages about institutions Деловен именик за институти

Najdobrite veb-sajtovi za instituti, na edno mesto! Namesto da talkate zaludno i da gubite vreme, ovde ke imate moznost brzo i navremeno da se informirate za se sto e povrzano so instituti. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za instituti vo/za Makedonija.Best websites for institutions and in one place! Rather than wander in vain and wasting time, here you will be able to quickly and timely information about everything related to institutions. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for institutions in Macedonia.Најдобрите веб-сајтови за институти, на едно место! Наместо да талкате залудно и да губите време, овде ќе имате можност брзо и навремено да се информирате за се што е поврзано со институти. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за институти во/за Македонија.

instituti) institutions институти


Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар instituti | institutions | институти