logo


Избор на веб сајтови за месецот и неделата

Секој од веб сајтовите наведени во листата Избор на веб сајтови за месецот и неделата е внимателно одбран според интересот на публиката во рамките на адресарот, иновативноста во содржината, иновативноста во дизајнот и активноста во социјалните мрежи.

За да ги поттикнеме сите македонски веб сајтови да се стремат кон усовршување на своите визуелни и функционални карактеристики избираме сајтови на месецот и на неделата и директно ги предложуваме за кандидати на изборот за „Сајт на Годината“.

Избор на сајтови за оваа недела

Избор на сајтови за овој месец

© 2014 Веб Адресар Избор на месецот и неделата