logo


10

Mi Da Motors Mi Da Motors

Ми-Да Моторс – овластен импортер, дистрибутер, продавач и сервисер на возилата од програмата Ford во Република Македонија, е основана во 1997 година. Преку квалитет и целокупност на услугата, унапредување и иновирање, од година во година, успеа да достигне 8% учество на македонскиот пазар.

Mi-Da Motors – ovlasten importer, distributer, prodavac i serviser na vozilata od programata Ford vo Republika Makedonija, e osnovana vo 1997 godina. Preku kvalitet i celokupnost na uslugata, unapreduvane i inovirane, od godina vo godina, uspea da dostigne 8% ucestvo na makedonskiot pazar.

Слични сајтови

Land Rover Macedonia

6188 Land Rover е производ на континуиран развој и усовршување во 1950 и 1960 со подобрена Повеќе »

Скајмото Центар

2858 Скајмото Центар Повеќе »

Бакомер

1696 Во 1991 година основано е приватното претпријатие БАКОМЕР ДООЕЛ Струга со основна дејност Повеќе »

Про Партс

5962 Про Партс од Струга е официјален партнер на Мега Ауто Партс за југозападниот ден на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Mi Da Motors