logo


1007

Толеранција дијалог соработка Tolerancija dijalog sorabotka

Толеранција, дијалог, соработка! Промовирање на меѓурелигиски дијалог во Македонија, преку градење на капацитетите на медиумите и верските претставници..

Tolerancija, dijalog, sorabotka! Promovirane na megureligiski dijalog vo Makedonija, preku gradene na kapacitetite na mediumite i verskite pretstavnici..

Слични сајтови

Еврејска Заедница - Битола

5888 Официјален веб сајт на Еврејската заедница - Битола. Шпански и португалски Eвреи, познти како Повеќе »

ogledalo.mk

8146 Православен магазин Огледало Повеќе »

Кумановско-осоговска епархија

4590 Кумановско-осоговската епархија го зафаќа северозападниот дел од Република Македонија и е дел Повеќе »

Исламски Младински Форум

6902 Мисијата на Исламскиот младински форум е промовирање и негување на универзалните вредности на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Толеранција дијалог соработка