logo


1007

Толеранција дијалог соработка Tolerancija dijalog sorabotka

Толеранција, дијалог, соработка! Промовирање на меѓурелигиски дијалог во Македонија, преку градење на капацитетите на медиумите и верските претставници..

Tolerancija, dijalog, sorabotka! Promovirane na megureligiski dijalog vo Makedonija, preku gradene na kapacitetite na mediumite i verskite pretstavnici..

Слични сајтови

Македонска Православна Црква

4585 Официјален вебсајт на Македонската Православна Црква - Охридска Архиепископија. Охридската Повеќе »

BFI.mk

7493 Исламска Заедница во Република Македонија е верска организација на сите муслимани кои живеат Повеќе »

Христијанска адвентистичка црква

6754 Добредојдовте на на официјалниот сајт на Христијанската адвентистичка црква во Република Повеќе »

Повардарска епархија

1759 Повардарска епархија Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Толеранција дијалог соработка