logo


103

Брусник Brusnik

Фирмата Брусник е основана во 1969 год. како мал лимарски дуќан во старата Битолска чаршија со основна дејност производство на олуци и бории за домаќинствата. Во 2002 год. прераснува во современа фабрика за производство на трапезен лим. Фабриката е опремена со најсовремена опрема за производство на профилиран лим, како и додатоци за кровни лимени конструкции кои дополнително го подобруваат квалитетот на кровот.

Firmata Brusnik e osnovana vo 1969 god. kako mal limarski dukan vo starata Bitolska carsija so osnovna dejnost proizvodstvo na oluci i borii za domakinstvata. Vo 2002 god. prerasnuva vo sovremena fabrika za proizvodstvo na trapezen lim. Fabrikata e opremena so najsovremena oprema za proizvodstvo na profiliran lim, kako i dodatoci za krovni limeni konstrukcii koi dopolnitelno go podobruvaat kvalitetot na krovot.

Слични сајтови

Унитим

5644 Унитим комбинира два аспекти на градежништвото: продажба & услуга. Нудиме комплетни решенија Повеќе »

Техноинжинеринг Инвест

7598 Техноинжинеринг Инвест Доо Куманово Повеќе »

Ваметал

2374 Компанијата ВАМЕТАЛ е основанa во 2000 година и е во 100% приватна сопственост. На Повеќе »

Тонко-Ср

1782 Тонко-Ср од Кочани е фирма во приватна сопственост која постои од 1992 година и се занимава со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Брусник