logo


1054

Евро Џинс Evro DJins

Фирмата Evro Jeans како производител и продажба на џинс конфенкција и ХТЗ (заштитна облека) се занимава 20 години. Во фирмата има 80 вработени и поседува 3 производни линии.Во пералната која е во склоп на Евро Џинс се врши мека доработка т.е. ензимско перење, перење со камен и обично перење. Евро Џинс работи за повеќе светски фирми...

Firmata Evro Jeans kako proizvoditel i prodazba na djins konfenkcija i HTZ (zastitna obleka) se zanimava 20 godini. Vo firmata ima 80 vraboteni i poseduva 3 proizvodni linii.Vo peralnata koja e vo sklop na Evro DJins se vrsi meka dorabotka t.e. enzimsko perene, perene so kamen i obicno perene. Evro DJins raboti za poveke svetski firmi...

Слични сајтови

Dalvina

820 Винарија Далвина.. Повеќе »

Единство

4469 АД Единство е позната фирма на домашниот и странскиот пазар за производство на наменски Повеќе »

Отворена Трговска Групација

5824 Денес, по основањето, горди сме што станавме квалитетен дистрибутер на стока за широка Повеќе »

ЕЕ-Рециклажа

6055 ЕЕ-Рециклажа, Ф-Групација доо - Скопје е компанија која е посветена на заштитата на животната Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Евро Џинс