logo


1072

Здружение на офталмолози на Република Македонија Zdruzenie na oftalmolozi na Republika Makedonija

Офталмолошката дејност како самостојна гранка на медицината со сите придружни атрибути е етаблирана во 1948 г. со формирањето на Клиниката за очни болести во рамките на Медицинскиот факултет во Скопје...

Oftalmoloskata dejnost kako samostojna granka na medicinata so site pridruzni atributi e etablirana vo 1948 g. so formiraneto na Klinikata za ocni bolesti vo ramkite na Medicinskiot fakultet vo Skopje...

Слични сајтови

Институт за развој на заедницата

1141 Мисијата на ИРЗ: Институт за развој на заедницата е одржлива граѓанска организација која Повеќе »

Конфедерација на Слободни Синдикати на Македонија

5602 Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија (КСС) е доброволна синдикална организација Повеќе »

Македонско Еколошко Друштво

6355 Македонското Еколошко Друштво (МЕД) претставува еколошка невладина организација. МЕД своите Повеќе »

Сојуз на синдикати на Македонија

2876 Сојузот на синдикатите на Македонија е организација во која доброволно и врз демократска Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Здружение на офталмолози на Република Македонија