logo


1073

AICA Македонија AICA Makedonija

AICA Македонија е невладино граѓанско здружение на ликовни критичари, историчари на уметноста и кустоси кои дејствуваат на полето на современата и модерната уметност...

AICA Makedonija e nevladino gragansko zdruzenie na likovni kriticari, istoricari na umetnosta i kustosi koi dejstvuvaat na poleto na sovremenata i modernata umetnost...

Слични сајтови

Македонскиот центар за фотографија

218 Македонскиот центар за фотографија (МЦФ), формиран во 2000 година, е посветен на Повеќе »

ПЕЛА

5854 Развоен центар за деца и млади „ПЕЛА“ е невладина организација основана 2005 година. НВО Повеќе »

Association Pavel Satev

7747 The main aims which united all people in our organization are: to promote, to establish and Повеќе »

СВЕТИЛНИК - Едукативен Центар

2928 Ние сме тим од млади и искусни професионалци кои се обединија со цел да живеат квалитетно Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар AICA Македонија