logo


1073

AICA Македонија AICA Makedonija

AICA Македонија е невладино граѓанско здружение на ликовни критичари, историчари на уметноста и кустоси кои дејствуваат на полето на современата и модерната уметност...

AICA Makedonija e nevladino gragansko zdruzenie na likovni kriticari, istoricari na umetnosta i kustosi koi dejstvuvaat na poleto na sovremenata i modernata umetnost...

Слични сајтови

СЗМЛСТ

7372 Сојузот на здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на Р.Македонија е Повеќе »

Извиднички одред Еригон -Прилеп

1949 Извиднички одред Еригон -Прилеп Повеќе »

Галус-Галус

5496 Задружението на живинари Галус-Галус е формирано со слободно здружување на граѓаните, заради Повеќе »

Комаја

7374 Комаја - Друштво за развој на уметноста на живеењето Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар AICA Македонија