logo


11

Telefonservis Bitola Telefonservis Bitola

Телефонсервис e основан во 1988 година во Битола.Идеата за отпочнување на оваа дејност беше потребата за конкурентност во телекомуникациските услуги.Во почетокот основна дејност беше изведба на телефонска инсталација и монтажа на телефонски централи. Со текот на времето како се развиваше телекомуникациската технологија така и ние се прилагодувавме за предизвиците што не очекуваа. Кога настапи ерата на GSM технологијата во нашата земја,ние се вклучивме во продажбата на мобилни телефони и галантерија за истите. Сега имаме професионален сервис за поправка на мобилни телефони и телекомуникациона опрема.Исто така вршиме продажба на резервни делови за мобилни телефони.

Telefonservis e osnovan vo 1988 godina vo Bitola.Ideata za otpocnuvane na ovaa dejnost bese potrebata za konkurentnost vo telekomunikaciskite uslugi.Vo pocetokot osnovna dejnost bese izvedba na telefonska instalacija i montaza na telefonski centrali. So tekot na vremeto kako se razvivase telekomunikaciskata tehnologija taka i nie se prilagoduvavme za predizvicite sto ne ocekuvaa. Koga nastapi erata na GSM tehnologijata vo nasata zemja,nie se vklucivme vo prodazbata na mobilni telefoni i galanterija za istite. Sega imame profesionalen servis za popravka na mobilni telefoni i telekomunikaciona oprema.Isto taka vrsime prodazba na rezervni delovi za mobilni telefoni.

Слични сајтови

Близу

5145 Близу ДООЕЛ Скопје е телекомуникациски оператор во сопствеништво на шведскиот приватен Повеќе »

Моби Арт

4652 Моби Арт се занимава со сервис и продажба на мобилни телефони. Сите оргинални нови купени Повеќе »

Telefoniraj.mk

524 Vox-One е телефонски оператор кој овозможува телефонирање кон сите дестинации во светот и Повеќе »

Привилег

7048 Привилег Доо Македонија Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Telefonservis Bitola