logo


11

Telefonservis Bitola Telefonservis Bitola

Телефонсервис e основан во 1988 година во Битола.Идеата за отпочнување на оваа дејност беше потребата за конкурентност во телекомуникациските услуги.Во почетокот основна дејност беше изведба на телефонска инсталација и монтажа на телефонски централи. Со текот на времето како се развиваше телекомуникациската технологија така и ние се прилагодувавме за предизвиците што не очекуваа. Кога настапи ерата на GSM технологијата во нашата земја,ние се вклучивме во продажбата на мобилни телефони и галантерија за истите. Сега имаме професионален сервис за поправка на мобилни телефони и телекомуникациона опрема.Исто така вршиме продажба на резервни делови за мобилни телефони.

Telefonservis e osnovan vo 1988 godina vo Bitola.Ideata za otpocnuvane na ovaa dejnost bese potrebata za konkurentnost vo telekomunikaciskite uslugi.Vo pocetokot osnovna dejnost bese izvedba na telefonska instalacija i montaza na telefonski centrali. So tekot na vremeto kako se razvivase telekomunikaciskata tehnologija taka i nie se prilagoduvavme za predizvicite sto ne ocekuvaa. Koga nastapi erata na GSM tehnologijata vo nasata zemja,nie se vklucivme vo prodazbata na mobilni telefoni i galanterija za istite. Sega imame profesionalen servis za popravka na mobilni telefoni i telekomunikaciona oprema.Isto taka vrsime prodazba na rezervni delovi za mobilni telefoni.

Слични сајтови

Дигинет ИСП

4474 Во 2007 година Дигинет го насочи своето работење во областа на бежични мрежни комуникации и Повеќе »

Albafone

4953 Albafone е компанија со албанско-американски капитал која нуди: најдобра мрежа и покриеност Повеќе »

Alternative System Integration

6719 ASI (Alternative System Integration) is European system integrator company which offers Повеќе »

Global Net Comuunications

2430 Global Net Comuunications е приватна фирма која е основана во Радовиш во 2006 година со цел да Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Telefonservis Bitola