logo


1121

Биро за Судски Вештачења Biro za Sudski Vestacena

Бирото за судски вештачења, како орган во состав на Министерството за правда е основано со Законот за основање и работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите,теријалното работење и сообраќајот ("Службен весник на СРМ" бр 9/77) и истото континуирано од 01.04.1979 година...

Biroto za sudski vestacena, kako organ vo sostav na Ministerstvoto za pravda e osnovano so Zakonot za osnovane i rabota na Republickiot zavod za sudski vestacena vo oblasta na finansiite,terijalnoto rabotene i soobrakajot ("Sluzben vesnik na SRM" br 9/77) i istoto kontinuirano od 01.04.1979 godina...

Слични сајтови

Адвокатска канцелрија Станкович и Јошевска

759 STANKOVIC & JOSEVSKA law office was established in 2008 by the founders Snezana Stankovic and Повеќе »

Агенција за преведување "Зен"

5392 Агенцијата за преведување Зен нуди професионални, квалитетни и брзи преведувачки услуги од и Повеќе »

Адвокатска Канцеларија ЛЕФКОВ

1785 Адвокатски совети, консултации и постапки за остварување на вашите права и интереси во сите Повеќе »

Адвокатската канцеларија ВУКСАНОВИЌ

1288 Флексибилноста, динамичноста и дискрецијата се главни карактеристики на Aдвокатската Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Биро за Судски Вештачења