logo


1125

Мегасофт плус Megasoft plus

„Мегасофт плус“ е основан во август 2003 г. како една од фирмите наследнички на „Мегасофт“ доо, кое во областа на компјутерската техника и едукација делуваше од 1990 до 2003 г. Јадрото на раководниот тим на „Мегасофт плус“ го сочинуваат специјалисти кои активно работат во полето на компјутерската техника и едукација од 1990 г...

„Megasoft plus“ e osnovan vo avgust 2003 g. kako edna od firmite naslednicki na „Megasoft“ doo, koe vo oblasta na kompjuterskata tehnika i edukacija deluvase od 1990 do 2003 g. Jadroto na rakovodniot tim na „Megasoft plus“ go socinuvaat specijalisti koi aktivno rabotat vo poleto na kompjuterskata tehnika i edukacija od 1990 g...

Слични сајтови

Mаедонска академија на науките и уметностите

4189 Во основањето на Академијата, исклучително значајна улога имаат Универзитетот „Св. Кирил и Повеќе »

Woodrow Wilson School

6955 The mission of the Woodrow Wilson School is to develop life-long learners in a safe, healthy Повеќе »

Ученички Дом “Здравко Цветковски”

5695 ЈУУДГС( Јавна установа ученички дом на град Скопје)“Здравко Цветковски” – Скопје, е воспитно- Повеќе »

Правен факултет Кичево

444 Правниот факултет – Кичево има мисија за достигнување на супериорноста, со приоритетна обврска Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Мегасофт плус