logo


1148

OУ ”Братство-Миѓени” OU ”Bratstvo-Migeni”

OУ ”Братство-Миѓени” од Тетово е едно од најстарите основано во далечната 1958 година под името “Братство - Единство”. Лоцирано било и сеуште е на ул: “ Љубо Божиноски – Пиш“ бр. 41....

OU ”Bratstvo-Migeni” od Tetovo e edno od najstarite osnovano vo dalecnata 1958 godina pod imeto “Bratstvo - Edinstvo”. Locirano bilo i seuste e na ul: “ Lubo Bozinoski – Pis“ br. 41....

Слични сајтови

Бизнис академија Смилевски

5884 Бизнис академијата Смилевски е висока стручна школа основана во 2007 година од страна на Проф. Повеќе »

Студентски Дом "Хилјадников"

5694 Како резултат на напорите на Владата на Република Македонија да изгради модерен образовен Повеќе »

Сојуз за развој на образование за возрасни

4332 Зајакнување на капацитети на понудувачи на услуги за образование на возрасни и развој на Повеќе »

СБВ Ромеро Витро Лабораторија за култура на ткиво

4479 Секоја година над 1500 варитети кои припаѓаат на многу различни видови се иницираат Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар OУ ”Братство-Миѓени”