logo


122

Press24 Press24

Press24.mk е независен веб медиум кој во својата иницијална фаза беше поддржан и финансиран од страна на Амбасадата на САД во Република Македонија. Press24 цели кон исполнување на највисоките стандарди на објективно, истражувачко, аналитичко новинарство, независност на медиумите, објективно претставување на информациите и нивните извори, како и квалитет и креативност при создавањето на вестите. Покрај ова, Press24.mk ги следи секојдневните случувања и актуелни настани од политиката, бизнисот, културата, забавата, спортот, здравјето, технологијата, како и вестите од светот.

Press24.mk e nezavisen veb medium koj vo svojata inicijalna faza bese poddrzan i finansiran od strana na Ambasadata na SAD vo Republika Makedonija. Press24 celi kon ispolnuvane na najvisokite standardi na objektivno, istrazuvacko, analiticko novinarstvo, nezavisnost na mediumite, objektivno pretstavuvane na informaciite i nivnite izvori, kako i kvalitet i kreativnost pri sozdavaneto na vestite. Pokraj ova, Press24.mk gi sledi sekojdnevnite slucuvana i aktuelni nastani od politikata, biznisot, kulturata, zabavata, sportot, zdravjeto, tehnologijata, kako i vestite od svetot.

Слични сајтови

Exploring.mk

6558 Целата на Exploring.mk е да ги покаже убавините на нашата земја што ние лично ги имаме Повеќе »

Термин.мк

7612 Термин.мк е веб портал кој има за цел да се развие во кориснички ориентиран бренд кој ќе биде Повеќе »

Дали Сте Знаеле

431 Идејата за овој тип на сајт се појави логично со потребата луѓето кои користат интернет да Повеќе »

ThePirateBay.mk

7174 The Pirate Bay Torrent Search Engine Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Press24