logo


1227

Делфо Комерц Delfo Komerc

Претпријатието за произвотсво „Делфо Комерц“ е формирана во 1992 год. Во почеток само со продавање и снабдување на мермер и гранит се до 1996, од кога е почнато и со преработка на гранитот и мермерот..

Pretprijatieto za proizvotsvo „Delfo Komerc“ e formirana vo 1992 god. Vo pocetok samo so prodavane i snabduvane na mermer i granit se do 1996, od koga e pocnato i so prerabotka na granitot i mermerot..

Слични сајтови

Оли-Оникс

2464 Оли-Оникс е претпријатие основано на 27.12.1991. Од тогаш па наваму прераснува во една Повеќе »

Балкан Енерџи Груп

5131 Балкан Енерџи Груп е компанија во приватна сопственост, регистриранa во Република Македонија Повеќе »

Мартин Мермер

2693 Мартин Мермер деjствува во стамбената и комерциjалната камена индустриjа уште од 1985 година, Повеќе »

Динамо Хит

6384 Динамо Хит е приватна компанија која постои на пазарот од 1997 година. Основна производна Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Делфо Комерц