logo


1228

ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ LARIN MRAMOR KOMPANI

Трговското друштво ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД Скопје е основано во 1997 година, со 14 вработени и мал обем на производство на мермер. Во изминатите години, производството започна да расте, со можност да продолжи да расте во однос на зголемување на производството и услугите...

Trgovskoto drustvo LARIN MRAMOR KOMPANI AD Skopje e osnovano vo 1997 godina, so 14 vraboteni i mal obem na proizvodstvo na mermer. Vo izminatite godini, proizvodstvoto zapocna da raste, so moznost da prodolzi da raste vo odnos na zgolemuvane na proizvodstvoto i uslugite...

Слични сајтови

Zbukurumi

4316 Трговското друштво Zbukurimi е основано во 1993 година како една од првите компании во Повеќе »

Kares Group

4495 КАРЕС е местото, каде урбаниот човек, во потрага по софистицирана естетика и функционалност ќе Повеќе »

ВСД Меркур

6616 ВСД Меркур Доо Скопје е ексклузивен застапник за GE Hungary Kft. за Република Македонија. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ