logo


1228

ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ LARIN MRAMOR KOMPANI

Трговското друштво ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД Скопје е основано во 1997 година, со 14 вработени и мал обем на производство на мермер. Во изминатите години, производството започна да расте, со можност да продолжи да расте во однос на зголемување на производството и услугите...

Trgovskoto drustvo LARIN MRAMOR KOMPANI AD Skopje e osnovano vo 1997 godina, so 14 vraboteni i mal obem na proizvodstvo na mermer. Vo izminatite godini, proizvodstvoto zapocna da raste, so moznost da prodolzi da raste vo odnos na zgolemuvane na proizvodstvoto i uslugite...

Слични сајтови

Падеде

2786 Компанијата ПАДЕДЕ 2002 ДОО, со седиште во Скопје, е основана во 2002 година и се занимава со Повеќе »

ТОНЕЛИ

2941 ТОНЕЛИ е компанија во Република Македонија за перење и хемиско чистење. Семејна традиција Повеќе »

Сектрон

4863 Сектрон ДОО компанијата е регистрирана во август 2005, во Скопје. Почнавме со идејата да Повеќе »

Пирин експорт

5534 Пирин експорт е пионер а воедно и лидер во проектирање и изведба на сауни & спа во Македонија Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ