logo


1272

Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ Advokatsko drustvo CAKMAKOVA ADVOKATI

Адвокатското друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ е адвокатско партнерство, кое пружа голем обем на правни услуги на меѓународни и домашни клиенти. Адвокатското друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ се состои од високо оспособени и искусни адвокати, секој посветен на посебна област во правото, со цел да обезбедат најдобра можна правна помош. Тимот, составен од шест адвокати, тројца стручни соработници и еден административен помошник, е посветен да обезбеди најдобра услуга на клиентите...

Advokatskoto drustvo CAKMAKOVA ADVOKATI e advokatsko partnerstvo, koe pruza golem obem na pravni uslugi na megunarodni i domasni klienti. Advokatskoto drustvo CAKMAKOVA ADVOKATI se sostoi od visoko osposobeni i iskusni advokati, sekoj posveten na posebna oblast vo pravoto, so cel da obezbedat najdobra mozna pravna pomos. Timot, sostaven od sest advokati, trojca strucni sorabotnici i eden administrativen pomosnik, e posveten da obezbedi najdobra usluga na klientite...

Слични сајтови

Македонска авторска агенција

2011 Основна дејност на МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА (МАА) е застапување на авторите при Повеќе »

Најди Адвокат

4879 NajdiAdvokat.mk БЕСПЛАТНО Ве поврзува со адвокат кој има соодветнo искуство и експертиза од Повеќе »

Адвокатска канцеларија ДДК

3277 Адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески & Ќелешоска е основано во 2003 година како прво Повеќе »

Основен суд Прилеп

2609 Зградата на Основниот суд во Прилеп се наоѓа на улицата „Димо Наредникот“ бб, и тоа на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ