logo


1272

Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ Advokatsko drustvo CAKMAKOVA ADVOKATI

Адвокатското друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ е адвокатско партнерство, кое пружа голем обем на правни услуги на меѓународни и домашни клиенти. Адвокатското друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ се состои од високо оспособени и искусни адвокати, секој посветен на посебна област во правото, со цел да обезбедат најдобра можна правна помош. Тимот, составен од шест адвокати, тројца стручни соработници и еден административен помошник, е посветен да обезбеди најдобра услуга на клиентите...

Advokatskoto drustvo CAKMAKOVA ADVOKATI e advokatsko partnerstvo, koe pruza golem obem na pravni uslugi na megunarodni i domasni klienti. Advokatskoto drustvo CAKMAKOVA ADVOKATI se sostoi od visoko osposobeni i iskusni advokati, sekoj posveten na posebna oblast vo pravoto, so cel da obezbedat najdobra mozna pravna pomos. Timot, sostaven od sest advokati, trojca strucni sorabotnici i eden administrativen pomosnik, e posveten da obezbedi najdobra usluga na klientite...

Слични сајтови

Адвокатска канцеларија Катерина Димова

5663 Посетете го официјалниот веб сајт на Адвокатската канцеларија Катерина Димова. Во денешно Повеќе »

Биро за Судски Вештачења

1121 Бирото за судски вештачења, како орган во состав на Министерството за правда е основано со Повеќе »

Летра Преводи

7884 Летра Преводи е јазично студио кое нуди комплетна услуга на меѓународно ниво. Без разлика дали Повеќе »

ИНТЕР ПАРТЕС

4878 Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје е основано во 2011 година и дел од неговите адвокати Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ