logo


128

Најди работа Najdi rabota

Имајќи ја во предид преголемата невработеност во нашата држава и неможноста да се има увид на сите отворени работни места на едно место беа основниот поттик да ја основаме оваа интернет страница. Интернет страницата е наменета да им служи на сите невработени лица, но секако и на оние кои бараат поатрактивна работа и кои имаат потреба од увид на едно место на сите огласите од дневните печати во Република Македонија.

Imajki ja vo predid pregolemata nevrabotenost vo nasata drzava i nemoznosta da se ima uvid na site otvoreni rabotni mesta na edno mesto bea osnovniot pottik da ja osnovame ovaa internet stranica. Internet stranicata e nameneta da im sluzi na site nevraboteni lica, no sekako i na onie koi baraat poatraktivna rabota i koi imaat potreba od uvid na edno mesto na site oglasite od dnevnite pecati vo Republika Makedonija.

Слични сајтови

Флокс

7535 ФЛОКС дооел, Скопје е Агенција за посредување во прометот со недвижности која Ви овозможува Повеќе »

Модо

5835 Агенцијата за недвижности и логистика "Модо" опфаќа тим од млади инспирирани поединци кои се Повеќе »

Fashion Servis

5265 Fashion Service е посредничка агенција за логистика и производство на облека по принципот на Повеќе »

Elinor

727 Агенцијата за промет со недвижности “ЕЛИНОР” е основана во 1997 година, во Тетово со цел да го Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Најди работа