logo


128

Најди работа Najdi rabota

Имајќи ја во предид преголемата невработеност во нашата држава и неможноста да се има увид на сите отворени работни места на едно место беа основниот поттик да ја основаме оваа интернет страница. Интернет страницата е наменета да им служи на сите невработени лица, но секако и на оние кои бараат поатрактивна работа и кои имаат потреба од увид на едно место на сите огласите од дневните печати во Република Македонија.

Imajki ja vo predid pregolemata nevrabotenost vo nasata drzava i nemoznosta da se ima uvid na site otvoreni rabotni mesta na edno mesto bea osnovniot pottik da ja osnovame ovaa internet stranica. Internet stranicata e nameneta da im sluzi na site nevraboteni lica, no sekako i na onie koi baraat poatraktivna rabota i koi imaat potreba od uvid na edno mesto na site oglasite od dnevnite pecati vo Republika Makedonija.

Слични сајтови

Интегрирани системи за квалитет

6392 Интегрирани системи за квалитет (IQS) претставува компанија за консултантски услуги фокусирана Повеќе »

Dom-Dizajn

60 ДОМ - ДИЗАЈН е бренд во својата дејност, како прва и најстара професионална агенција во Повеќе »

Исо Консалтинг

6348 ИСО Консалтинг ДООЕЛ: ентузијастички ориентиран тим од консултанти – инженери по екологија и Повеќе »

Оштета ДOO

1117 Ние сме прво друштво во Македонија кое е специализирано за посредување при признавање на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Најди работа