logo


1283

Адвокатска канцеларија Филиповски Advokatska kancelarija Filipovski

А двокатот Самоил Филиповски е сопственик на канцеларијата. Роден е во Скопје, во 1962 година. Дипломира на Правниот факултет при универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во 1986 година. Правосудниот испит го положи во 1989 година, а адвокатската дејност ја започнува во 1991 година. Во 1996 година специјализира на Централниот Европски универзитет во Будимпешта во областа на бизнис правото...

A dvokatot Samoil Filipovski e sopstvenik na kancelarijata. Roden e vo Skopje, vo 1962 godina. Diplomira na Pravniot fakultet pri univerzitetot “Sv. Kiril i Metodij“ vo Skopje, vo 1986 godina. Pravosudniot ispit go polozi vo 1989 godina, a advokatskata dejnost ja zapocnuva vo 1991 godina. Vo 1996 godina specijalizira na Centralniot Evropski univerzitet vo Budimpesta vo oblasta na biznis pravoto...

Слични сајтови

Адвокатска канцеларија Димитриевски

7581 За своите клиенти, Адвокатската Канцеларија Димитриевски обезбедува професионална услуга по Повеќе »

Адвокатско друштво Китановски

2016 Адвокатско друштво Китановски Повеќе »

Адвокатската канцеларија Апостолски

1282 Адвокатската канцеларија Апостолски е една од најпознатите македонски адвокатски канцеларии во Повеќе »

Адвокатска канцеларија Моневски

1425 Адвокатска канцеларија Моневски Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцеларија Филиповски