logo


1283

Адвокатска канцеларија Филиповски Advokatska kancelarija Filipovski

А двокатот Самоил Филиповски е сопственик на канцеларијата. Роден е во Скопје, во 1962 година. Дипломира на Правниот факултет при универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во 1986 година. Правосудниот испит го положи во 1989 година, а адвокатската дејност ја започнува во 1991 година. Во 1996 година специјализира на Централниот Европски универзитет во Будимпешта во областа на бизнис правото...

A dvokatot Samoil Filipovski e sopstvenik na kancelarijata. Roden e vo Skopje, vo 1962 godina. Diplomira na Pravniot fakultet pri univerzitetot “Sv. Kiril i Metodij“ vo Skopje, vo 1986 godina. Pravosudniot ispit go polozi vo 1989 godina, a advokatskata dejnost ja zapocnuva vo 1991 godina. Vo 1996 godina specijalizira na Centralniot Evropski univerzitet vo Budimpesta vo oblasta na biznis pravoto...

Слични сајтови

Апелационен Суд Гостивар

2598 Апелационите судови се основаат за подрачјето на повеќе судови од прв степен определени со Повеќе »

Патентцентар

7130 Агенција за услуги од областа на авторското право и индустиската сопственост Повеќе »

ИНТЕР ПАРТЕС

4878 Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје е основано во 2011 година и дел од неговите адвокати Повеќе »

Македонска авторска агенција

2011 Основна дејност на МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА (МАА) е застапување на авторите при Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцеларија Филиповски