logo


1283

Адвокатска канцеларија Филиповски Advokatska kancelarija Filipovski

А двокатот Самоил Филиповски е сопственик на канцеларијата. Роден е во Скопје, во 1962 година. Дипломира на Правниот факултет при универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во 1986 година. Правосудниот испит го положи во 1989 година, а адвокатската дејност ја започнува во 1991 година. Во 1996 година специјализира на Централниот Европски универзитет во Будимпешта во областа на бизнис правото...

A dvokatot Samoil Filipovski e sopstvenik na kancelarijata. Roden e vo Skopje, vo 1962 godina. Diplomira na Pravniot fakultet pri univerzitetot “Sv. Kiril i Metodij“ vo Skopje, vo 1986 godina. Pravosudniot ispit go polozi vo 1989 godina, a advokatskata dejnost ja zapocnuva vo 1991 godina. Vo 1996 godina specijalizira na Centralniot Evropski univerzitet vo Budimpesta vo oblasta na biznis pravoto...

Слични сајтови

Адвокатска канцеларија Богданов

1321 Адвокатската канцеларија Богданов е релативно нова канцеларија составена од тим на млади Повеќе »

Адвокатско друштво Трпеноски

2017 Веќе 20 години им служиме на интересите на нашите клиенти, како добро квалификувана, ефикасна, Повеќе »

Македонска авторска агенција

2011 Основна дејност на МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА (МАА) е застапување на авторите при Повеќе »

Основен суд Скопје 1

2604 Основен суд Скопје 1 Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцеларија Филиповски