logo


1283

Адвокатска канцеларија Филиповски Advokatska kancelarija Filipovski

А двокатот Самоил Филиповски е сопственик на канцеларијата. Роден е во Скопје, во 1962 година. Дипломира на Правниот факултет при универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во 1986 година. Правосудниот испит го положи во 1989 година, а адвокатската дејност ја започнува во 1991 година. Во 1996 година специјализира на Централниот Европски универзитет во Будимпешта во областа на бизнис правото...

A dvokatot Samoil Filipovski e sopstvenik na kancelarijata. Roden e vo Skopje, vo 1962 godina. Diplomira na Pravniot fakultet pri univerzitetot “Sv. Kiril i Metodij“ vo Skopje, vo 1986 godina. Pravosudniot ispit go polozi vo 1989 godina, a advokatskata dejnost ja zapocnuva vo 1991 godina. Vo 1996 godina specijalizira na Centralniot Evropski univerzitet vo Budimpesta vo oblasta na biznis pravoto...

Слични сајтови

Основен суд Берово

2599 Судовите во Република Македонија меѓу кои и Основниот суд Берово се основани со Повелба на Повеќе »

Управен суд Скопје

2777 Управниот суд со седиште во Скопје, како еден од носителите на судската власт во судскиот Повеќе »

Адвокатската канцеларија Петрушева

3278 Адвокатската канцеларија Петрушева Повеќе »

Основен суд Куманово

2610 Основен суд Куманово се наоѓа во центарот на градот Куманово на улица „11 Октомври„ б.б. Судот Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцеларија Филиповски