logo


1285

Адвокатска канцеларија Радојчиќ Advokatska kancelarija Radojcik

Адвокатска канцеларија Радојчиќ застапува домашни и странски правни и физички лица пред судовите, органите на управата граѓански предмети, стопански предмети, одбрана во кривична постапка како и застапување на домашни и странски инвеститори и нивните преставништва во РМ.

Advokatska kancelarija Radojcik zastapuva domasni i stranski pravni i fizicki lica pred sudovite, organite na upravata graganski predmeti, stopanski predmeti, odbrana vo krivicna postapka kako i zastapuvane na domasni i stranski investitori i nivnite prestavnistva vo RM.

Слични сајтови

ИНТЕР ПАРТЕС

4878 Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје е основано во 2011 година и дел од неговите адвокати Повеќе »

Адвокатска канцеларија Никола Тодоровски

5681 Адвокатската канцеларија Никола Тодоровски е основана со намера на своите клиенти да им Повеќе »

Адвокатска канцеларија Чакаровска

130 Г-ѓа Чакаровска-Гроздановска е истакнат адвокат, со 15 години искуство во областа на правото. Повеќе »

Основен суд Берово

2599 Судовите во Република Македонија меѓу кои и Основниот суд Берово се основани со Повелба на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцеларија Радојчиќ