logo


130

Адвокатска канцеларија Чакаровска Advokatska kancelarija Cakarovska

Г-ѓа Чакаровска-Гроздановска е истакнат адвокат, со 15 години искуство во областа на правото. Со нејзинато извонредно искуство таа успешно обезбедува адвокатски и правни услуги во рамките на традиционалните области на правото, и постојано е во тек со промените во правните регулативи на македонскиот правен систем.

G-ga Cakarovska-Grozdanovska e istaknat advokat, so 15 godini iskustvo vo oblasta na pravoto. So nejzinato izvonredno iskustvo taa uspesno obezbeduva advokatski i pravni uslugi vo ramkite na tradicionalnite oblasti na pravoto, i postojano e vo tek so promenite vo pravnite regulativi na makedonskiot praven sistem.

Слични сајтови

Берин

7129 Добредојдовте на нашата интернет страна, Поаѓајќи од констатацијата дека иновациите, кои Повеќе »

Адвокатска канцеларија Ташкова

4420 Дијана Ташкова Родена во Скопје, дипломирала на правниот факултет „Јустинијан Први“ при Повеќе »

Основен суд Дебар

2529 Основниот суд Дебар е првостепен суд со Основна надлежност за подрачјето за кое е основан и Повеќе »

Адвокатска Канцеларија и Патент Биро

1271 Соработката со Адвокатска Канцеларија ПАНОВА, е услов за добивање брза, целосна Адвокатска Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцеларија Чакаровска