logo


130

Адвокатска канцеларија Чакаровска Advokatska kancelarija Cakarovska

Г-ѓа Чакаровска-Гроздановска е истакнат адвокат, со 15 години искуство во областа на правото. Со нејзинато извонредно искуство таа успешно обезбедува адвокатски и правни услуги во рамките на традиционалните области на правото, и постојано е во тек со промените во правните регулативи на македонскиот правен систем.

G-ga Cakarovska-Grozdanovska e istaknat advokat, so 15 godini iskustvo vo oblasta na pravoto. So nejzinato izvonredno iskustvo taa uspesno obezbeduva advokatski i pravni uslugi vo ramkite na tradicionalnite oblasti na pravoto, i postojano e vo tek so promenite vo pravnite regulativi na makedonskiot praven sistem.

Слични сајтови

Адвокатска канцеларија Филиповски

1283 А двокатот Самоил Филиповски е сопственик на канцеларијата. Роден е во Скопје, во 1962 година. Повеќе »

Адвокатска канцеларија Поленак

219 Нашата посветеност на одржување и развивање на широк опсег на области на работа, во рамките на Повеќе »

Нотар Ристо Папазов

7132 Нотар Ристо Папазов Повеќе »

Основен суд Велес

1762 Основен суд Велес Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцеларија Чакаровска