logo


130

Адвокатска канцеларија Чакаровска Advokatska kancelarija Cakarovska

Г-ѓа Чакаровска-Гроздановска е истакнат адвокат, со 15 години искуство во областа на правото. Со нејзинато извонредно искуство таа успешно обезбедува адвокатски и правни услуги во рамките на традиционалните области на правото, и постојано е во тек со промените во правните регулативи на македонскиот правен систем.

G-ga Cakarovska-Grozdanovska e istaknat advokat, so 15 godini iskustvo vo oblasta na pravoto. So nejzinato izvonredno iskustvo taa uspesno obezbeduva advokatski i pravni uslugi vo ramkite na tradicionalnite oblasti na pravoto, i postojano e vo tek so promenite vo pravnite regulativi na makedonskiot praven sistem.

Слични сајтови

Завод за вештачење

6722 Заводот за вештачење е институција која што е формирана во текот на 2003 година и се занимава Повеќе »

Адвокатска Канцеларија Новакоски

7880 Адвокатската Канцеларија Новакоски е основана во 1993 година во Скопје. Основач на Повеќе »

Основен суд Крушево

2607 Основниот суд во Крушево се наоѓа во непосредна близина на центарот на градот на улица Повеќе »

Основен суд Гевгелија

2601 Основен Суд Гевгелија Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Адвокатска канцеларија Чакаровска