logo


133

Општина Аеродром Opstina Aerodrom

Визијата на Општина Аеродром е богата иднина на една европска општина, која секогаш ќе го надградува својот модерен изглед. Иако млада, веќе се смета за напредна општина со урбан дух. Општина Аеродром е стабилна и просперитетна средина, економски развиена, општина со плански уредена инфраструктура и високо развиена еколошка свест. Аеродром е европска и ефикасна локална заедница отворена за соработка. Во таа насока образовните, културните и спортските институции се прилагодени според потребите на граѓаните

Vizijata na Opstina Aerodrom e bogata idnina na edna evropska opstina, koja sekogas ke go nadgraduva svojot moderen izgled. Iako mlada, veke se smeta za napredna opstina so urban duh. Opstina Aerodrom e stabilna i prosperitetna sredina, ekonomski razviena, opstina so planski uredena infrastruktura i visoko razviena ekoloska svest. Aerodrom e evropska i efikasna lokalna zaednica otvorena za sorabotka. Vo taa nasoka obrazovnite, kulturnite i sportskite institucii se prilagodeni spored potrebite na graganite

Слични сајтови

Центар за Развој на Југозападен плански регион

5025 Центарот за развој на Југозападниот плански регион ги врши стручните работи кои се од особено Повеќе »

Дирекција за заштита и спасување

6183 Дирекцијата за заштита и спасување е формирана со законот за заштита и спасување. Со работа Повеќе »

Министерство за образование и наука

480 Министерство за образование и наука на Република Македонија се наоѓа во Скопје и е составено Повеќе »

Агенција за земјоделство

572 Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ) е основана со Закон за Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Општина Аеродром