logo


138

Автонова Avtonova

AVTONOVA, ексклузивниот импортер за возилата од гамата на CITROËN, на македонскиот пазар започна со работа од октомври 2003 година. Oттогаш па се до денес, AVTONOVA бележи континуирани успеси во своето работење. Мрежата на AVTONOVA се состои од 3 продажно-изложбени салони и 2 овластени дилери, распределени на целата територија на Република Македонија. Сервисната мрежа е составена од 2 сервисни центри со магацини за резервни делови и 5 овластени сервиси кои располагаат со најмодерна техничка опрема и стручно обучен кадар.

AVTONOVA, ekskluzivniot importer za vozilata od gamata na CITROËN, na makedonskiot pazar zapocna so rabota od oktomvri 2003 godina. Ottogas pa se do denes, AVTONOVA belezi kontinuirani uspesi vo svoeto rabotene. Mrezata na AVTONOVA se sostoi od 3 prodazno-izlozbeni saloni i 2 ovlasteni dileri, raspredeleni na celata teritorija na Republika Makedonija. Servisnata mreza e sostavena od 2 servisni centri so magacini za rezervni delovi i 5 ovlasteni servisi koi raspolagaat so najmoderna tehnicka oprema i strucno obucen kadar.

Слични сајтови

Tuning Garage

4754 Посетете ја нашата официјална интернет страна на која ќе ги согледате услугите кои ги нуди Повеќе »

BIOS Automotive

5143 Основна дејност на фирмата е специјална електроника која се користи во современите возила. Во Повеќе »

Финисимо

5316 Нашата мисија е да дадеме во секој момент добра и професионална услуга на секој клиент кој тоа Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Автонова