logo


138

Автонова Avtonova

AVTONOVA, ексклузивниот импортер за возилата од гамата на CITROËN, на македонскиот пазар започна со работа од октомври 2003 година. Oттогаш па се до денес, AVTONOVA бележи континуирани успеси во своето работење. Мрежата на AVTONOVA се состои од 3 продажно-изложбени салони и 2 овластени дилери, распределени на целата територија на Република Македонија. Сервисната мрежа е составена од 2 сервисни центри со магацини за резервни делови и 5 овластени сервиси кои располагаат со најмодерна техничка опрема и стручно обучен кадар.

AVTONOVA, ekskluzivniot importer za vozilata od gamata na CITROËN, na makedonskiot pazar zapocna so rabota od oktomvri 2003 godina. Ottogas pa se do denes, AVTONOVA belezi kontinuirani uspesi vo svoeto rabotene. Mrezata na AVTONOVA se sostoi od 3 prodazno-izlozbeni saloni i 2 ovlasteni dileri, raspredeleni na celata teritorija na Republika Makedonija. Servisnata mreza e sostavena od 2 servisni centri so magacini za rezervni delovi i 5 ovlasteni servisi koi raspolagaat so najmoderna tehnicka oprema i strucno obucen kadar.

Слични сајтови

Центар за возила Струмица

4473 Во Нашиот продажен салон можете да ја најдете комплетната програма од Мишелин и се друго од Повеќе »

Матрикс

2697 Фирмата Матрикс е основана во 1999 година како ексклузивен застапник на повеќе германски Повеќе »

ИЦ „АМД Кичево-Испитува“-Охрид

5301 Испитниот центар „АМД Кичево - Испитува“ - Охрид врши организирање и спроведување на возачки Повеќе »

Infloorcar-Cleaner

2262 Сигурно сте се запрашале при посета на големите објекти во нашата држава како ги одржуваат Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Автонова