logo


141

Прокредит Банка Prokredit Banka

ПроКредит Банка е развојно ориентирана банка со широк спектар на банкарски услуги. Во нашето кредитно работење се фокусираме на кредитирање на многу мали, мали и средни претпријатија за кои веруваме дека создаваат најголем број работни места и кои даваат витален придонес во економијата во рамките на дејноста во која работат.

ProKredit Banka e razvojno orientirana banka so sirok spektar na bankarski uslugi. Vo naseto kreditno rabotene se fokusirame na kreditirane na mnogu mali, mali i sredni pretprijatija za koi veruvame deka sozdavaat najgolem broj rabotni mesta i koi davaat vitalen pridones vo ekonomijata vo ramkite na dejnosta vo koja rabotat.

Слични сајтови

ЕСА

5020 Агенцијата за поддршка на претпријатијата - ЕСА од Тетово, како и другите две агенции во Повеќе »

Club Economy

1124 Основната идеја на овој бизнис портал е на едно место да се претстават компаниите од Балканот, Повеќе »

Агенција за супервизија на осигурување

571 Агенцијата за супервизија на осигурувањето го одбележа Денот на осигурување со пригодна Повеќе »

Орнамакс

2783 ОРНАМАКС е компанија која е оформена во 1992 година како мало книговодствено биро со еден Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Прокредит Банка