logo


1418

ДеМано DeMano

ДеМано е компанија која се занимава со развој на човечките ресурси кај нашите клиенти. Низ квалификуваните модели на регрутација и селекција, преку евалуација на потенцијалите на постоечките вработени и со дополнително усовршување и тренинг програми на вработените, им овозможуваме на нашите клиенти да постигнат оптимални перформанси на вработените на своите работни места. Професионалноста и максималната ориентираност кон целите се наш императив...

DeMano e kompanija koja se zanimava so razvoj na coveckite resursi kaj nasite klienti. Niz kvalifikuvanite modeli na regrutacija i selekcija, preku evaluacija na potencijalite na postoeckite vraboteni i so dopolnitelno usovrsuvane i trening programi na vrabotenite, im ovozmozuvame na nasite klienti da postignat optimalni performansi na vrabotenite na svoite rabotni mesta. Profesionalnosta i maksimalnata orientiranost kon celite se nas imperativ...

Слични сајтови

Агенција за Планирање на Просторот

6422 Дејноста планирање и уредување на просторот е дејност од јавен интерес регулирана со Законот Повеќе »

Enviro Resources

7815 Enviro Resources is consulting company, established in 2006. In accordance with corporate Повеќе »

TNT Fashion

5348 Убавината не е создадена за да биде скриена! Ние можеме да ви помогнеме да се промовира Повеќе »

Зип Травел

3794 ZIP Travel претставува мрежа од агенции специјализирани за креирање, промоција и дистрибуција Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ДеМано