logo


1418

ДеМано DeMano

ДеМано е компанија која се занимава со развој на човечките ресурси кај нашите клиенти. Низ квалификуваните модели на регрутација и селекција, преку евалуација на потенцијалите на постоечките вработени и со дополнително усовршување и тренинг програми на вработените, им овозможуваме на нашите клиенти да постигнат оптимални перформанси на вработените на своите работни места. Професионалноста и максималната ориентираност кон целите се наш императив...

DeMano e kompanija koja se zanimava so razvoj na coveckite resursi kaj nasite klienti. Niz kvalifikuvanite modeli na regrutacija i selekcija, preku evaluacija na potencijalite na postoeckite vraboteni i so dopolnitelno usovrsuvane i trening programi na vrabotenite, im ovozmozuvame na nasite klienti da postignat optimalni performansi na vrabotenite na svoite rabotni mesta. Profesionalnosta i maksimalnata orientiranost kon celite se nas imperativ...

Слични сајтови

Food counsulting

3956 Потребата на индустријата во Македонија а и пошироко во регионот повторно да се наметнат Повеќе »

Флокс

7535 ФЛОКС дооел, Скопје е Агенција за посредување во прометот со недвижности која Ви овозможува Повеќе »

SynchOne

6895 SynchOne is an Australian Immigration Consultancy that provides online applications for Повеќе »

Set To Explore

350 Set2Explore е портал креиран како одговор на се поголемата потреба од информации во како во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ДеМано