logo


147

Вивакс Vivaks

ДППУ ВИВАКС е формирана во 1994 г. и е во приватна сопственост на фамилијата Јосифовски. ДППУ ВИВАКС се занимава со производство, дистрибуција и продажба на природни овошни сокови, нектари и пијалаци, а од својот почеток па до денес бележи динамичен пораст. Како резултат на тоа, во 2003 год. се вброивме во редот на водечките производители на природни овошни сокови, нектари и пијалаци во Р. Македонија.

DPPU VIVAKS e formirana vo 1994 g. i e vo privatna sopstvenost na familijata Josifovski. DPPU VIVAKS se zanimava so proizvodstvo, distribucija i prodazba na prirodni ovosni sokovi, nektari i pijalaci, a od svojot pocetok pa do denes belezi dinamicen porast. Kako rezultat na toa, vo 2003 god. se vbroivme vo redot na vodeckite proizvoditeli na prirodni ovosni sokovi, nektari i pijalaci vo R. Makedonija.

Слични сајтови

МЗТ Инженеринг

1619 МЗТ Инженеринг - Битола е основана во 1984 год во Битола, Република Македонија. Во 1998 год. Повеќе »

ФАБРИКА СЛОБОДА АД НЕГОТИНО

1863 ФАБРИКА СЛОБОДА АД НЕГОТИНО ја продолжува традицијата за производство на електро-метални Повеќе »

Ту гајс

3788 Two Guys е фирма која се занимава со трговија на големо. Но нејзината главна дејност е увоз на Повеќе »

Сискон

4811 Посетете ја официјалната интернет страна на Друштвото за производство, трговија и услуги Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Вивакс