logo


147

Вивакс Vivaks

ДППУ ВИВАКС е формирана во 1994 г. и е во приватна сопственост на фамилијата Јосифовски. ДППУ ВИВАКС се занимава со производство, дистрибуција и продажба на природни овошни сокови, нектари и пијалаци, а од својот почеток па до денес бележи динамичен пораст. Како резултат на тоа, во 2003 год. се вброивме во редот на водечките производители на природни овошни сокови, нектари и пијалаци во Р. Македонија.

DPPU VIVAKS e formirana vo 1994 g. i e vo privatna sopstvenost na familijata Josifovski. DPPU VIVAKS se zanimava so proizvodstvo, distribucija i prodazba na prirodni ovosni sokovi, nektari i pijalaci, a od svojot pocetok pa do denes belezi dinamicen porast. Kako rezultat na toa, vo 2003 god. se vbroivme vo redot na vodeckite proizvoditeli na prirodni ovosni sokovi, nektari i pijalaci vo R. Makedonija.

Слични сајтови

Снабдување Центар

7097 Снабдување Центар Дооел - Скопје е друштво со ограничена одговорност за снабдување со Повеќе »

Мегапласт

5370 Фирмата Ритам од Охрид, Република Македонија, е приватна компанија основана во 1991 год. како Повеќе »

Видеосоник

5309 Добредојдовте на нашиот сајт. Ние произведуваме индустриска електроника и тоа тотеми, Повеќе »

Витмар Трејд

5340 Витмар Трејд е динамична и брзо растечка македонска компанија чија дејност е продажба на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Вивакс