logo


147

Вивакс Vivaks

ДППУ ВИВАКС е формирана во 1994 г. и е во приватна сопственост на фамилијата Јосифовски. ДППУ ВИВАКС се занимава со производство, дистрибуција и продажба на природни овошни сокови, нектари и пијалаци, а од својот почеток па до денес бележи динамичен пораст. Како резултат на тоа, во 2003 год. се вброивме во редот на водечките производители на природни овошни сокови, нектари и пијалаци во Р. Македонија.

DPPU VIVAKS e formirana vo 1994 g. i e vo privatna sopstvenost na familijata Josifovski. DPPU VIVAKS se zanimava so proizvodstvo, distribucija i prodazba na prirodni ovosni sokovi, nektari i pijalaci, a od svojot pocetok pa do denes belezi dinamicen porast. Kako rezultat na toa, vo 2003 god. se vbroivme vo redot na vodeckite proizvoditeli na prirodni ovosni sokovi, nektari i pijalaci vo R. Makedonija.

Слични сајтови

Милина

4733 Веќе 15 години се создавани сладоледите Милина. И израснаа во бренд на македонскиот пазар. Не Повеќе »

МЕО

5361 МЕО (Мрежа за електронски отпад) е старт - ап компанија која е основана во 2013 година со цел Повеќе »

Единство

4469 АД Единство е позната фирма на домашниот и странскиот пазар за производство на наменски Повеќе »

Скопје Север

6889 СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје -Друштво за снабдување со пареа и топла вода. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Вивакс