logo


15

Sinpex Sinpex

СИНПЕКС е компанија во приватна сопственост, која егзистира од 1990 година со основна дејност застапување, продажба и сервисирање на гама на производи (механизација, машина и опрема) наменети за воземјоделстството, шумарството, градежништвото како и за општа употреба.Дејноста на СИНПЕКС претставува фамилијарна традиција долга повеќе од 40 години и на илјадници корисници им претставува знак за распознавање за опрема од овој вид.

SINPEKS e kompanija vo privatna sopstvenost, koja egzistira od 1990 godina so osnovna dejnost zastapuvane, prodazba i servisirane na gama na proizvodi (mehanizacija, masina i oprema) nameneti za vozemjodelststvoto, sumarstvoto, gradeznistvoto kako i za opsta upotreba.Dejnosta na SINPEKS pretstavuva familijarna tradicija dolga poveke od 40 godini i na iljadnici korisnici im pretstavuva znak za raspoznavane za oprema od ovoj vid.

Слични сајтови

http://www.pronexhem.com

4547 Снабдување на репроматеријали од Израел, Германија и Грција. Најлони, Кристални и гранулирани Повеќе »

Settim Consulting

8126 СЕТТИМ Консалтинг е ваш постојан партнер при целосно следење на подготвување на вашата Повеќе »

Filovski Family Winery

261 Темелите на винаријата беа поставени во 2005 година во идиличната околина на едно мало село, Повеќе »

Млекара Јока

2394 Mлекара Јока започна со работа на 29.04.1993 година меѓу првите приватни млекари во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Sinpex