logo


15

Sinpex Sinpex

СИНПЕКС е компанија во приватна сопственост, која егзистира од 1990 година со основна дејност застапување, продажба и сервисирање на гама на производи (механизација, машина и опрема) наменети за воземјоделстството, шумарството, градежништвото како и за општа употреба.Дејноста на СИНПЕКС претставува фамилијарна традиција долга повеќе од 40 години и на илјадници корисници им претставува знак за распознавање за опрема од овој вид.

SINPEKS e kompanija vo privatna sopstvenost, koja egzistira od 1990 godina so osnovna dejnost zastapuvane, prodazba i servisirane na gama na proizvodi (mehanizacija, masina i oprema) nameneti za vozemjodelststvoto, sumarstvoto, gradeznistvoto kako i za opsta upotreba.Dejnosta na SINPEKS pretstavuva familijarna tradicija dolga poveke od 40 godini i na iljadnici korisnici im pretstavuva znak za raspoznavane za oprema od ovoj vid.

Слични сајтови

Fruktana

7293 Fruktana is a company for producing, processing and exporting fruits and vegetables, with sour Повеќе »

BIMFOOD d.o.o.

1963 BIMFOOD d.o.o. Македонија потекнува од почетокот на 2007 година, како идеја на два Повеќе »

"ТУРАН"

1775 Приватната компанија ТУРАН-ИВАН ДООЕЛ од Богданци се наоѓа во јужниот регион на Македонија и е Повеќе »

Далас- Авдо

3675 Мисија на компанијата претставува задоволување на потребите на пазарот за овошје и зеленчук Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Sinpex