logo


15

Sinpex Sinpex

СИНПЕКС е компанија во приватна сопственост, која егзистира од 1990 година со основна дејност застапување, продажба и сервисирање на гама на производи (механизација, машина и опрема) наменети за воземјоделстството, шумарството, градежништвото како и за општа употреба.Дејноста на СИНПЕКС претставува фамилијарна традиција долга повеќе од 40 години и на илјадници корисници им претставува знак за распознавање за опрема од овој вид.

SINPEKS e kompanija vo privatna sopstvenost, koja egzistira od 1990 godina so osnovna dejnost zastapuvane, prodazba i servisirane na gama na proizvodi (mehanizacija, masina i oprema) nameneti za vozemjodelststvoto, sumarstvoto, gradeznistvoto kako i za opsta upotreba.Dejnosta na SINPEKS pretstavuva familijarna tradicija dolga poveke od 40 godini i na iljadnici korisnici im pretstavuva znak za raspoznavane za oprema od ovoj vid.

Слични сајтови

ТП Брашнара "Клас"

3094 ТП Брашнара "Клас" Дуќан со долгогодишна традиција во својата дејност, постои и егзистира Повеќе »

Дим Комерц

1770 Дим Комерц -Валандово Повеќе »

Вори

1406 Вори произведува конзервирани производи од овошје и зеленчук по сопствени рецепти кои ги Повеќе »

www.agroklasik.mk

3633 Агрокласик е друштво за земјоделие кое се занимава продажба на сертифициран саден материјал Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Sinpex