logo


1529

Таргет Target

ТАРГЕТ – Струмица, Р.Македонија е трговска фирма која успешно работи од 01.01.2007 година. Основна дејност на фирмата е увоз и дистрибуција на прехрамбени стоки. Специјалност ни се кондиторски производи со висок квалитет. Располагаме со еден дистрибутивен центар во Струмица. Преку него вршиме дистрибуција до сите купувачи на големо и мало на целата територија на Р.Македонија. Соработуваме и со поголемиот број на трговски ланци низ републикава...

TARGET – Strumica, R.Makedonija e trgovska firma koja uspesno raboti od 01.01.2007 godina. Osnovna dejnost na firmata e uvoz i distribucija na prehrambeni stoki. Specijalnost ni se konditorski proizvodi so visok kvalitet. Raspolagame so eden distributiven centar vo Strumica. Preku nego vrsime distribucija do site kupuvaci na golemo i malo na celata teritorija na R.Makedonija. Sorabotuvame i so pogolemiot broj na trgovski lanci niz republikava...

Слични сајтови

Елида маркети

4350 Елида започна со својата функција на 7-ми Април 1993год со еден мал драгстор од 28 метри Повеќе »

Kipper Market

8100 Kipper Маркет е ланец на маркети за продажба на производи за секојдневна употреба. Наша цел е Повеќе »

Випром

5594 Официјален веб сајт на Випром Кавадарци - маркети, магацин со дистрибуција, производство и ХТЗ Повеќе »

Денар Дисконт

5800 Денар Дисконт е нов ланец на 2 маркети лоцирани на територија на град Скопје (Капиштец и Влае) Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Таргет