logo


1529

Таргет Target

ТАРГЕТ – Струмица, Р.Македонија е трговска фирма која успешно работи од 01.01.2007 година. Основна дејност на фирмата е увоз и дистрибуција на прехрамбени стоки. Специјалност ни се кондиторски производи со висок квалитет. Располагаме со еден дистрибутивен центар во Струмица. Преку него вршиме дистрибуција до сите купувачи на големо и мало на целата територија на Р.Македонија. Соработуваме и со поголемиот број на трговски ланци низ републикава...

TARGET – Strumica, R.Makedonija e trgovska firma koja uspesno raboti od 01.01.2007 godina. Osnovna dejnost na firmata e uvoz i distribucija na prehrambeni stoki. Specijalnost ni se konditorski proizvodi so visok kvalitet. Raspolagame so eden distributiven centar vo Strumica. Preku nego vrsime distribucija do site kupuvaci na golemo i malo na celata teritorija na R.Makedonija. Sorabotuvame i so pogolemiot broj na trgovski lanci niz republikava...

Слични сајтови

Coma Mall

5416 Добредојдовте во Трговскиот Центар Цома Мол во Струга. Купувајте се на едно место - од храна Повеќе »

BIG BOX

6850 BIG BOX е динамичен имотен концепт кој им овозможува рапидна експанзија на национални и Повеќе »

Гемак

4971 Гемак Трејд е приватно трговско претпријатие основано во 1991 година. Започнува со трговија, Повеќе »

KAM

86 КАМ е единствен ланец на дисконтни продавници за продажба на основни животни намирници и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Таргет