logo


1579

Игротека „Бамби“ Igroteka „Bambi“

Игротеката БАМБИ може да се смета како пионир во организираното прославување на родендените на вашите најмили, започна со работа на 15.06.2005 најпрвин во просторија од 80 м2. Во текот на изминативе години игротеката БАМБИ, како плод на макотрпната работа и огромната посветеност во работата на нејзините вработени, растејки и таа заедно со вашите деца, денеска игротеката БАМБИ може да се пофали како една од водечките игротеки во нашиот град дека располага со простор од 120 м2, и оделена кујна, објектот е климатизиран и уреден во стил кој дава удобност и топлина. со капацитет од 50 гости кои се поделени во два дела...

Igrotekata BAMBI moze da se smeta kako pionir vo organiziranoto proslavuvane na rodendenite na vasite najmili, zapocna so rabota na 15.06.2005 najprvin vo prostorija od 80 m2. Vo tekot na izminative godini igrotekata BAMBI, kako plod na makotrpnata rabota i ogromnata posvetenost vo rabotata na nejzinite vraboteni, rastejki i taa zaedno so vasite deca, deneska igrotekata BAMBI moze da se pofali kako edna od vodeckite igroteki vo nasiot grad deka raspolaga so prostor od 120 m2, i odelena kujna, objektot e klimatiziran i ureden vo stil koj dava udobnost i toplina. so kapacitet od 50 gosti koi se podeleni vo dva dela...

Слични сајтови

Градинка Лилипут

4601 На вашето дете му овозможуваме удобна атмосфера каде може да истражува, открива и Повеќе »

ЈОУДГ "Јасна Ристеска" - Охрид

6668 ЈОУДГ "Јасна Ристеска" - Охрид ја сочинуваат пет објекти и тоа: "ЦЕНТРАЛНА", "РАЗВИГОРЧЕ", Повеќе »

Green House Градинка

4596 Идејата за основање на градинката Green House се случи сосема природно, како некаков вид Повеќе »

Агенција ДДС - Верверичка

754 Агенцијата Д Д&С - Верверичка нуди услуги во областа на постојаното и привремено чување деца Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Игротека „Бамби“