logo


164

Дормео Dormeo

Со единствена инфраструктура, Студио Модерна е единствената компанија присутна на 21 пазар во Централна и Источна Европа. Преку 600 одлично обучени и искусни оператори за контакт со купувачите на 21 јазици: албански, бугарски, хрватски, чешки, англиски, естонски, германски, унгарски, италијански, летонски, литвански, македонски, полски, романски, руски, српски, словачки, словенечки, украински, азербејџански и белоруски јазик. Преку 6 милиони повици годишно.

So edinstvena infrastruktura, Studio Moderna e edinstvenata kompanija prisutna na 21 pazar vo Centralna i Istocna Evropa. Preku 600 odlicno obuceni i iskusni operatori za kontakt so kupuvacite na 21 jazici: albanski, bugarski, hrvatski, ceski, angliski, estonski, germanski, ungarski, italijanski, letonski, litvanski, makedonski, polski, romanski, ruski, srpski, slovacki, slovenecki, ukrainski, azerbejdjanski i beloruski jazik. Preku 6 milioni povici godisno.

Слични сајтови

Тех Мк

5400 Повеќе од 50.000 производи од областа на технологијата собрани на едно место. Едноставен Повеќе »

NANOPROTECH® Macedonia

7600 NANOPROTECH® Македонија е официјален претставник на NANOPROTECH® Nanotechonology за Повеќе »

ИНК ТОНЕР

713 Инк Тонер е компанија која на македонскиот пазар се појавува на почетокот на 2007 година, а се Повеќе »

КупиФилтер.Мк

6623 КупиФилтер.Мк е онлјан продавница за автофилтери. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Дормео