logo


165

ДеСо DeSo

Девелопмент Солушнс (ДеСо) е млада и динамична компанија лоцирана во Скопје, Македонија и обезбедува спектар на услуги за клиенти во и надвор од Југоисточна Европа. Услугите на ДеСо вклучуваат техничка помош поврзана со европските и другите интернационални грантови и тендери, обуки, имплемeнтација на стандардите за квалитет (ISO 9001, ISO 14001), како и разновидни социјални и маркетинг истражувања. ДеСо клиенти се локални национални институции (општини, региони, агенции и министерства), компании, универзитети и истражувачки институти, НВО, и други јавни и приватни организации.

Development Solusns (DeSo) e mlada i dinamicna kompanija locirana vo Skopje, Makedonija i obezbeduva spektar na uslugi za klienti vo i nadvor od Jugoistocna Evropa. Uslugite na DeSo vklucuvaat tehnicka pomos povrzana so evropskite i drugite internacionalni grantovi i tenderi, obuki, implementacija na standardite za kvalitet (ISO 9001, ISO 14001), kako i raznovidni socijalni i marketing istrazuvana. DeSo klienti se lokalni nacionalni institucii (opstini, regioni, agencii i ministerstva), kompanii, univerziteti i istrazuvacki instituti, NVO, i drugi javni i privatni organizacii.

Слични сајтови

Актуаринг

3658 Актуаринг ДOO Скопје Повеќе »

Книгоприма Консалтинг

7849 Книгоприма Консалтинг ДООЕЛ Скопје, друштво за услуги и промет, е формирано во декември 2000 Повеќе »

М&С

5797 Друштвото за финансиски консалтинг и промет М&С Финансиски Консалтинг е формирано во 1994 Повеќе »

КРЕДИТЕКСПРЕС Интернационал

2615 CREDITEXPRESS International е основан во 1999 година од водечките агенции за наплата на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ДеСо