logo


1712

Миса маркет Misa market

Фирмата МИСА постои 15 години и се занимава со трговија на големо и мало. Миса е најголем дистрибутер на производи за прехрана и хигиена во Струга и располага со модерен објект во кој е сместен магацинот каде се тргува на големо и маркет кој е во строгиот центар на градот до самиот Градски Пазар и е најпосетен маркет во Стурга. Магацинот на Миса е модерен и современо опремен простор кој се протега на 1000 метри квадратни и од него со роба се снабдуваат најголем дел од малопродажните колонијални продавници во Стурга и околината..

Firmata MISA postoi 15 godini i se zanimava so trgovija na golemo i malo. Misa e najgolem distributer na proizvodi za prehrana i higiena vo Struga i raspolaga so moderen objekt vo koj e smesten magacinot kade se trguva na golemo i market koj e vo strogiot centar na gradot do samiot Gradski Pazar i e najposeten market vo Sturga. Magacinot na Misa e moderen i sovremeno opremen prostor koj se protega na 1000 metri kvadratni i od nego so roba se snabduvaat najgolem del od maloprodaznite kolonijalni prodavnici vo Sturga i okolinata..

Слични сајтови

Трговски Центар

690 Трговски центар им овозможува најбрз, најефикасен и најсигурен влез на сите трговци во Повеќе »

Русе Комерц

4668 Маркетот Русе е традиција која трае 20 години Започнавме како мал маркет, сакајќи да ги Повеќе »

Таргет

1529 ТАРГЕТ – Струмица, Р.Македонија е трговска фирма која успешно работи од 01.01.2007 година. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Миса маркет