logo


1731

Телевизија Свет Televizija Svet

Телевизија Свет првиот сигнал во македонскиот етер го испрати на 14 Февруари 1993 година. Програмскиот концепт на телевизијата е насочен кон гледачите на подрачјето на општина Свети Николе, Штип и Кочани со автентичен информативен и забавен карактер. Главниот сегмент на програмската ориентација на ТВ Свет произлегува од нејзиниот карактер на комерцијална телевизиска станица во кој доминира информативниот профил изразен преку секојдневна понуда на вести и актуелности од општината...

Televizija Svet prviot signal vo makedonskiot eter go isprati na 14 Fevruari 1993 godina. Programskiot koncept na televizijata e nasocen kon gledacite na podracjeto na opstina Sveti Nikole, Stip i Kocani so avtenticen informativen i zabaven karakter. Glavniot segment na programskata orientacija na TV Svet proizleguva od nejziniot karakter na komercijalna televiziska stanica vo koj dominira informativniot profil izrazen preku sekojdnevna ponuda na vesti i aktuelnosti od opstinata...

Слични сајтови

Фит Мк

5456 Водете здрав живот и бидете Фит! Посетете го овој интересен веб сајт и дознајте што е довро Повеќе »

RedUP.mk

7739 RedUP.mk - Не пропуштај ништо на Веб. Повеќе »

Културно Информативен Центар

2625 Културно Информативен Центар Повеќе »

ЕНаука

8123 ЕНаука.мк ги следи и пренесува најактуелните новости, истражувања и достигнувања во повеќе Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Телевизија Свет