logo


1731

Телевизија Свет Televizija Svet

Телевизија Свет првиот сигнал во македонскиот етер го испрати на 14 Февруари 1993 година. Програмскиот концепт на телевизијата е насочен кон гледачите на подрачјето на општина Свети Николе, Штип и Кочани со автентичен информативен и забавен карактер. Главниот сегмент на програмската ориентација на ТВ Свет произлегува од нејзиниот карактер на комерцијална телевизиска станица во кој доминира информативниот профил изразен преку секојдневна понуда на вести и актуелности од општината...

Televizija Svet prviot signal vo makedonskiot eter go isprati na 14 Fevruari 1993 godina. Programskiot koncept na televizijata e nasocen kon gledacite na podracjeto na opstina Sveti Nikole, Stip i Kocani so avtenticen informativen i zabaven karakter. Glavniot segment na programskata orientacija na TV Svet proizleguva od nejziniot karakter na komercijalna televiziska stanica vo koj dominira informativniot profil izrazen preku sekojdnevna ponuda na vesti i aktuelnosti od opstinata...

Слични сајтови

Канал 103

4959 Искра светлина во мрачните лавиринти на МРТВ, најголема љубов и зависност, гордост, најдоброто Повеќе »

Здравје и Убавина

5720 Порталот Здравје и Убавина постои од 01.10.2012 година и за ова кратко време успевме да ги Повеќе »

MyMentor

5657 MyMentor е платформа за учење која овозможува учење на далечина со помош на компјутер и Повеќе »

Macedonian Pharmaceutical Bulletin

7511 Macedonian Pharmaceutical Bulletin is an international, peer-reviewed journal, published under Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Телевизија Свет