logo


175

http://www.drpanovski.com.mk/ http://www.drpanovski.com.mk/

Акционерско Друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги “Д-р ПАНОВСКИ”. АД „Д-р Пановски“ се состои од повеќе сектори - Сектор Фармација, Сектор за Медицина, Лабораториска Дијагностика и Сектор за Медицинска Апаратура и Информатичка Технологија.

Akcionersko Drustvo za proizvodstvo na lekovi, medicinska oprema i materijal, promet i uslugi “D-r PANOVSKI”. AD „D-r Panovski“ se sostoi od poveke sektori - Sektor Farmacija, Sektor za Medicina, Laboratoriska Dijagnostika i Sektor za Medicinska Aparatura i Informaticka Tehnologija.

Слични сајтови

Geoprom

69 Геопром е приватна компанија за увоз-извоз основана во Август 1992 година во Скопје, Повеќе »

Титан увоз-извоз

2416 Титан увоз-извоз е приватна компанија која е основана 2002 година. Нашето мото е да станеме Повеќе »

Нутривет

2757 Нутривет ДОО е формирана 2003год. во Скопје. Од формирањето па се до денес главна дејност е Повеќе »

Аптека Херба

1994 Аптека Херба Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар http://www.drpanovski.com.mk/