logo


175

http://www.drpanovski.com.mk/ http://www.drpanovski.com.mk/

Акционерско Друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги “Д-р ПАНОВСКИ”. АД „Д-р Пановски“ се состои од повеќе сектори - Сектор Фармација, Сектор за Медицина, Лабораториска Дијагностика и Сектор за Медицинска Апаратура и Информатичка Технологија.

Akcionersko Drustvo za proizvodstvo na lekovi, medicinska oprema i materijal, promet i uslugi “D-r PANOVSKI”. AD „D-r Panovski“ se sostoi od poveke sektori - Sektor Farmacija, Sektor za Medicina, Laboratoriska Dijagnostika i Sektor za Medicinska Aparatura i Informaticka Tehnologija.

Слични сајтови

ЕL Pharma

7486 EL Pharma, како дел од системот на групацијата Феникс, е компанија која се занимава со Повеќе »

Eurolek

2235 Еуролек Повеќе »

ВИТА НЕА

385 Аптека ВИТА НЕА е реномирана здравствена установа, со услужна дејност, која има за цел Повеќе »

Кемо-Фарм

2565 Веледрогеријата е основана во 2004 година и континуирано и брзо се развива. Искуство и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар http://www.drpanovski.com.mk/