logo


176

Центар за странски Јазици Centar za stranski Jazici

Формиран во 1954 год. како Курс по англиски јазик, во текот на своето полувековно постоење, Центарот за странски јазици прерасна во институција со изградено реноме и континуиран растеж. Денес Центарот е едно од најголемите и најквалитетни училишта за изучување странски јазици на Балканот. Покрај курсевите кои се организираат на сите нивоа, нашата работа вклучува и организирање семинари, издавање книги, преведување, подготовка за меѓународно признаени испити, издавање потврди за познавање на странски јазици, организирање игротеки за деца, викенд курсеви, индивидуална интензивна настава и придружување деца на студиски престој во Велика Британија, Австрија, Шпанија и други држави.

Formiran vo 1954 god. kako Kurs po angliski jazik, vo tekot na svoeto poluvekovno postoene, Centarot za stranski jazici prerasna vo institucija so izgradeno renome i kontinuiran rastez. Denes Centarot e edno od najgolemite i najkvalitetni ucilista za izucuvane stranski jazici na Balkanot. Pokraj kursevite koi se organiziraat na site nivoa, nasata rabota vklucuva i organizirane seminari, izdavane knigi, preveduvane, podgotovka za megunarodno priznaeni ispiti, izdavane potvrdi za poznavane na stranski jazici, organizirane igroteki za deca, vikend kursevi, individualna intenzivna nastava i pridruzuvane deca na studiski prestoj vo Velika Britanija, Avstrija, Spanija i drugi drzavi.

Слични сајтови

Висион Консалтинг

5181 Висион Консалтинг се состои од високо квалификувани експерти со долгогодишно искуство во Повеќе »

ИнОПТИМУМ-Македонија

4492 Денеска, во 21 век, во време на брзи промени кога од сите страни добиваме информации, ЗНАЕЊЕТО Повеќе »

Pulsar.com.mk

4070 Пулсар е оддел на Х3М Лабс и е училиште за едукација и информатика, со седиште во Битола, Повеќе »

СУГС “Лазар Танев”

5471 Средното училиште на Град Скопје “Лазар Танев” е познат и признат центар за образование и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Центар за странски Јазици