logo


176

Центар за странски Јазици Centar za stranski Jazici

Формиран во 1954 год. како Курс по англиски јазик, во текот на своето полувековно постоење, Центарот за странски јазици прерасна во институција со изградено реноме и континуиран растеж. Денес Центарот е едно од најголемите и најквалитетни училишта за изучување странски јазици на Балканот. Покрај курсевите кои се организираат на сите нивоа, нашата работа вклучува и организирање семинари, издавање книги, преведување, подготовка за меѓународно признаени испити, издавање потврди за познавање на странски јазици, организирање игротеки за деца, викенд курсеви, индивидуална интензивна настава и придружување деца на студиски престој во Велика Британија, Австрија, Шпанија и други држави.

Formiran vo 1954 god. kako Kurs po angliski jazik, vo tekot na svoeto poluvekovno postoene, Centarot za stranski jazici prerasna vo institucija so izgradeno renome i kontinuiran rastez. Denes Centarot e edno od najgolemite i najkvalitetni ucilista za izucuvane stranski jazici na Balkanot. Pokraj kursevite koi se organiziraat na site nivoa, nasata rabota vklucuva i organizirane seminari, izdavane knigi, preveduvane, podgotovka za megunarodno priznaeni ispiti, izdavane potvrdi za poznavane na stranski jazici, organizirane igroteki za deca, vikend kursevi, individualna intenzivna nastava i pridruzuvane deca na studiski prestoj vo Velika Britanija, Avstrija, Spanija i drugi drzavi.

Слични сајтови

Меѓународен Универзитет Струга

1711 Ентузијазмот и желбата за придонес кон развојот на Високото Образование беа единствените Повеќе »

ОУ 'Климент Охридски' Прилеп

4640 Основното училиште Kлимент Oхридски се наоѓа во старата градска населба варошко маало во Повеќе »

ОУ Јоаким Крчовски Скопје

4637 Од мал училишен објект училиштето ,,Јоаким Крчоски,, прераснува во современа Повеќе »

Европска Филмска Академија ЕСРА

833 Универзитетот за Аудиовизуелни Уметности - Европска Филмска Академија ЕСРА Париз-Скопје-Њујорк Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Центар за странски Јазици