logo


1796

Аптека АРКА Виница Apteka ARKA Vinica

Нашата аптека е основана во 1994 година во сопствен деловен простор и со сопствен капитал. Носител на дејноста и директор е дипл. фарм. Стојка Пешова Арсова. Уште од самиот почеток со нас е Александра Тасева, фарм. техничар, а од 2000 година во редовен работен однос е и Билјана Стојанова, фарм. техничар...

Nasata apteka e osnovana vo 1994 godina vo sopstven deloven prostor i so sopstven kapital. Nositel na dejnosta i direktor e dipl. farm. Stojka Pesova Arsova. Uste od samiot pocetok so nas e Aleksandra Taseva, farm. tehnicar, a od 2000 godina vo redoven raboten odnos e i Biljana Stojanova, farm. tehnicar...

Слични сајтови

Elbijor

6761 Our basic activity is wholesale trade with the following product Повеќе »

ВИТА НЕА

385 Аптека ВИТА НЕА е реномирана здравствена установа, со услужна дејност, која има за цел Повеќе »

Alkaloid

66 Во последните 20 години Алкалоид во своето осовременување има вложено меѓу 70 и 80 милиони Повеќе »

Медикус

5341 МЕДИКУС е компанија која е основана 1991 година. Нејзин основач е Др. Миодраг Стојановски, а Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Аптека АРКА Виница