logo


1804

Нина Дизајн Nina Dizajn

Компанијата ``Нина Дизајн``, е една од водечките претпријатија за производство и промет на текстилни производи од текстилната индустрија во Република Македонија со постојан тренд на зголемувањето на производството и позитивни резултати од основањето до денес. Компанијата спаѓа во група на средни претпријатија за производство и промет на текстил и текстилни производи на пазарот во Република Македонија...

Kompanijata ``Nina Dizajn``, e edna od vodeckite pretprijatija za proizvodstvo i promet na tekstilni proizvodi od tekstilnata industrija vo Republika Makedonija so postojan trend na zgolemuvaneto na proizvodstvoto i pozitivni rezultati od osnovaneto do denes. Kompanijata spaga vo grupa na sredni pretprijatija za proizvodstvo i promet na tekstil i tekstilni proizvodi na pazarot vo Republika Makedonija...

Слични сајтови

KupiIgracka.mk

7991 KupiIgracka.mk претставува првата електронска продавница за играчки која нуди најразличен Повеќе »

Tommee Tipee

345 Ве известуваме дека можете преку интернет порталот да ги купувате нашите производи со платежни Повеќе »

Детско Царство

7054 Во 2002 година, по првата идеја, размислувања, договори, преговори... одлучивме и остваривме. Повеќе »

Француска градинка

2983 Француската градинка постои од 1999 г. и во нашата работа сме поддржани од Амбасадата на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Нина Дизајн