logo


183

АМСМ AMSM

Авто Мото Друштвата во Македонија претставуваат конститутивен и носечки дел на АМСМ. 18 друштва лоцирани во повеќе градови низ Р. Македонија извршуваат низа есенцијални активности за континуирано и непречено одвивање на сообраќајот низ државата. Тие активности вклучуваат организиран технички преглед и регистрација на моторни возила врз основа на европски и интернационални пропишани стандарди, издавање меѓународни документи за непречено патување надвор од Р.Македонија, обезбедување помош на пат и други услуги и поволности за своите членови и другите учесници во сообраќајот.

Avto Moto Drustvata vo Makedonija pretstavuvaat konstitutiven i nosecki del na AMSM. 18 drustva locirani vo poveke gradovi niz R. Makedonija izvrsuvaat niza esencijalni aktivnosti za kontinuirano i nepreceno odvivane na soobrakajot niz drzavata. Tie aktivnosti vklucuvaat organiziran tehnicki pregled i registracija na motorni vozila vrz osnova na evropski i internacionalni propisani standardi, izdavane megunarodni dokumenti za nepreceno patuvane nadvor od R.Makedonija, obezbeduvane pomos na pat i drugi uslugi i povolnosti za svoite clenovi i drugite ucesnici vo soobrakajot.

Слични сајтови

Униа

1146 Фирмата Unia International е оформена во 1990 година и се занимава со трговија на автоделови. Повеќе »

Гема Лубе

5453 Гема Лубе дооел е овластен застапник за YACCO производите во Македонија. YACCO, масло на Повеќе »

Step On

300 Кај автомобилите и мотоциклите основна цел е подобрување на перформансите со што се зголемува Повеќе »

Дубровкиња

5619 Дубровкиња е фирма која од 1991 година се занимава со увоз и дистрибуција на авто делови за Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар АМСМ