logo


183

АМСМ AMSM

Авто Мото Друштвата во Македонија претставуваат конститутивен и носечки дел на АМСМ. 18 друштва лоцирани во повеќе градови низ Р. Македонија извршуваат низа есенцијални активности за континуирано и непречено одвивање на сообраќајот низ државата. Тие активности вклучуваат организиран технички преглед и регистрација на моторни возила врз основа на европски и интернационални пропишани стандарди, издавање меѓународни документи за непречено патување надвор од Р.Македонија, обезбедување помош на пат и други услуги и поволности за своите членови и другите учесници во сообраќајот.

Avto Moto Drustvata vo Makedonija pretstavuvaat konstitutiven i nosecki del na AMSM. 18 drustva locirani vo poveke gradovi niz R. Makedonija izvrsuvaat niza esencijalni aktivnosti za kontinuirano i nepreceno odvivane na soobrakajot niz drzavata. Tie aktivnosti vklucuvaat organiziran tehnicki pregled i registracija na motorni vozila vrz osnova na evropski i internacionalni propisani standardi, izdavane megunarodni dokumenti za nepreceno patuvane nadvor od R.Makedonija, obezbeduvane pomos na pat i drugi uslugi i povolnosti za svoite clenovi i drugite ucesnici vo soobrakajot.

Слични сајтови

Chevrolet Macedonia

6400 Автомобилската компанија Chevrolet оствари големо достигнување на 3 ноември 2011, ja одбележа Повеќе »

Авто Мото Друштвото Гевгелија

1810 Зачетоците на Авто Мото Друштвото во Гевгелија започнуваат уште од 1950 година кога во рамките Повеќе »

Car System

120 Пресметајте колку ќе заштедидите доколку возите на плин. Со поминати од 5,000 до 10,000 Повеќе »

Толту

258 За исполнување на потребите и на желбите на нашите клиенти сме бескомпромисни. Квалитетот што Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар АМСМ