logo


192

Систина Офталмологија Sistina Oftalmologija

Поликлиниката за очни болести Систина Офталмологија, со својата врвна технологија, најсовремените дијагностички методи и искусниот тим овозможува високопрофесионален пристап во грижата за вашите очи и во решавањето на проблемите со видот.

Poliklinikata za ocni bolesti Sistina Oftalmologija, so svojata vrvna tehnologija, najsovremenite dijagnosticki metodi i iskusniot tim ovozmozuva visokoprofesionalen pristap vo grizata za vasite oci i vo resavaneto na problemite so vidot.

Слични сајтови

Тамидентал

2899 Тамидентал е генерален застапник и дистрибутер на производите на швајцарската фирма CURADEN Повеќе »

Здравствениот дом – Прилеп

1950 Здравствениот дом – Прилеп, спроведува мерки на примарна здравствена заштита на територијата Повеќе »

Фарма 5

2958 Трговското друштво за производство, промет и услуги ФАРМА - 5 ДООЕЛ од Скопје, успешно постои Повеќе »

Хистолаб

7505 Дијагностичка лабораторија за цитопатологија и хистопатологија "Хистолаб" Скопје Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Систина Офталмологија