logo


193

Центар за одржлив развој алка Centar za odrzliv razvoj alka

Здружението за Одржлив Развој и Соработка АЛКА е формирано на 13.04.2004 година по иницијатива на група колеги, членови на ИРДУ (тим за интегриран рурален развој) тимот, вработени во Француската невладина организација АКТЕД.

Zdruzenieto za Odrzliv Razvoj i Sorabotka ALKA e formirano na 13.04.2004 godina po inicijativa na grupa kolegi, clenovi na IRDU (tim za integriran ruralen razvoj) timot, vraboteni vo Francuskata nevladina organizacija AKTED.

Слични сајтови

ОРТ

4998 Нашата организација ОРТ(Обука за одржлив развој) е непрофитна и има мисија која подразбира Повеќе »

АДРА Македонија

6497 АДРА (Adventist Development and Relief Agency International) е независна хуманитарна Повеќе »

ЕД “Изгрев“

1726 ЕД "Изгрев" од Свети Николе. Во развојот на ова здружение на граѓани се забележуваат две фази. Повеќе »

ACT

3872 Love peace and harmony – very nice, but maybe in the next world… Пред 15 години првпат Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Центар за одржлив развој алка