logo


193

Центар за одржлив развој алка Centar za odrzliv razvoj alka

Здружението за Одржлив Развој и Соработка АЛКА е формирано на 13.04.2004 година по иницијатива на група колеги, членови на ИРДУ (тим за интегриран рурален развој) тимот, вработени во Француската невладина организација АКТЕД.

Zdruzenieto za Odrzliv Razvoj i Sorabotka ALKA e formirano na 13.04.2004 godina po inicijativa na grupa kolegi, clenovi na IRDU (tim za integriran ruralen razvoj) timot, vraboteni vo Francuskata nevladina organizacija AKTED.

Слични сајтови

Иницијатива за социјална промена Инсок

6324 Иницијатива за социјална промена ИнСоК е здружение на граѓани, основано март 2009 година. Повеќе »

Македонско Израелски Бизнис Клуб

7438 Македонско Израелскиот Бизнис Клуб е непрофитна, невладина и неполитичка стопанска интересна Повеќе »

ДПС „Трансверзалец“

1251 ДПС „Трансверзалец“ е формиран 1998 година со цел да се доближи и развие планинарскиот спорт Повеќе »

Секој Студент

6734 „Секој Студент“ е студентско движење. Мисијата на „Секој Студент“ е да помогне во развојот на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Центар за одржлив развој алка