logo


193

Центар за одржлив развој алка Centar za odrzliv razvoj alka

Здружението за Одржлив Развој и Соработка АЛКА е формирано на 13.04.2004 година по иницијатива на група колеги, членови на ИРДУ (тим за интегриран рурален развој) тимот, вработени во Француската невладина организација АКТЕД.

Zdruzenieto za Odrzliv Razvoj i Sorabotka ALKA e formirano na 13.04.2004 godina po inicijativa na grupa kolegi, clenovi na IRDU (tim za integriran ruralen razvoj) timot, vraboteni vo Francuskata nevladina organizacija AKTED.

Слични сајтови

Сега Коалиција на младински организации

4257 СЕГА е одржлива и развиена младинска организација која делува на локално, национално и Повеќе »

Студиорум

6310 Центарот за регионални истражувања и соработка „Студиорум“ е невладина непрофитна истражувачка Повеќе »

НАПАГ

7473 Националната Асоцијација на Престижни Академски Граѓани - НАПАГ е првата асоцијација во Повеќе »

Асоциjација за Односи со Јавноста на Македонија

6963 дружението на граѓани, Асоциjација за Односи со Јавноста на Македонија, е здружение кое е Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Центар за одржлив развој алка