logo


193

Центар за одржлив развој алка Centar za odrzliv razvoj alka

Здружението за Одржлив Развој и Соработка АЛКА е формирано на 13.04.2004 година по иницијатива на група колеги, членови на ИРДУ (тим за интегриран рурален развој) тимот, вработени во Француската невладина организација АКТЕД.

Zdruzenieto za Odrzliv Razvoj i Sorabotka ALKA e formirano na 13.04.2004 godina po inicijativa na grupa kolegi, clenovi na IRDU (tim za integriran ruralen razvoj) timot, vraboteni vo Francuskata nevladina organizacija AKTED.

Слични сајтови

ДСАМ

6678 Асоцијацијата за дезинфекција и стерилизација на Македонија -ДСАМ има за цел да го промовира и Повеќе »

ХОПС - Опции за здрав живот

3349 ХОПС - Опции за здрав живот е невладина, непрофитна и непартиска организација, која започна со Повеќе »

Ромски Ресурсен Центар

6749 Ромски Ресурсен Центар (РРЦ) е невладина и непрофитна организација која е насочена кон Повеќе »

ЗОЗОМ

7250 ЗОЗОМ(Здружение на овластени застапници во осигурување на Македонија) работи во насока на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Центар за одржлив развој алка