logo


194

Британски Совет Britanski Sovet

НАШАТА ВИЗИЈА Иднината за Обединетото Кралство во овој пренатрупан, опасен, но прекрасен свет, зависи од луѓето од сите култури што живеат и работат заедно на темелите на образованието, заедничкото разбирање, почитта и довербата. НАША ЦЕЛ Градиме заложби и доверба за Обединетото Кралство преку размена на знаење и идеи помеѓу луѓето насекаде во светот. Ние сме меѓународна организација на Обединетото Кралство за културни и образовни врски. Наша цел е промоција на Обединетото Кралство преку партнерство со луѓе во земјите каде што работиме. Ги нагласуваме заемните придобивки во сè што работиме.

NASATA VIZIJA Idninata za Obedinetoto Kralstvo vo ovoj prenatrupan, opasen, no prekrasen svet, zavisi od lugeto od site kulturi sto ziveat i rabotat zaedno na temelite na obrazovanieto, zaednickoto razbirane, pocitta i doverbata. NASA CEL Gradime zalozbi i doverba za Obedinetoto Kralstvo preku razmena na znaene i idei pomegu lugeto nasekade vo svetot. Nie sme megunarodna organizacija na Obedinetoto Kralstvo za kulturni i obrazovni vrski. Nasa cel e promocija na Obedinetoto Kralstvo preku partnerstvo so luge vo zemjite kade sto rabotime. Gi naglasuvame zaemnite pridobivki vo sè sto rabotime.

Слични сајтови

ELTAM

6964 ELTAM is the national English Language Teachers' Association of the Republic of Macedonia. It Повеќе »

МАКО СИГРЕ

6887 Македонскиот комитет за големи електрични системи МАКО СИГРЕ е невладина и непрофитна Повеќе »

Здружение КОНЕКТ

1029 Конект е здружение на граѓани од Македонија формирано во јуни 2008 од страна на неколку Повеќе »

МАКАМ - ТРАНС

2674 Асоцијацијата на здруженија на работодавачите на превозните трговски друштва на Република Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Британски Совет