logo


195

Здружение за борба против ракот “БОРКА” Zdruzenie za borba protiv rakot “BORKA”

Потребата за формирање на “БОРКА” се наметна како резултат на постојната состојба во здравството во Република Македонија, а имајќи ја предвид решеноста на нашата земја да ги интензивира реформите во оваа област. Увидовме дека во Македонија постои потреба од здружение кое генерално ќе ги третира сите видови на рак и кое ќе се бори против ракот генерално, но и поединечно против различните видови на рак. “БОРКА” се формираше за да помогне да се пополни оваа празнина во граѓанскиот здравствен сектор и да соработува со сите вклучени релевантни фактори.

Potrebata za formirane na “BORKA” se nametna kako rezultat na postojnata sostojba vo zdravstvoto vo Republika Makedonija, a imajki ja predvid resenosta na nasata zemja da gi intenzivira reformite vo ovaa oblast. Uvidovme deka vo Makedonija postoi potreba od zdruzenie koe generalno ke gi tretira site vidovi na rak i koe ke se bori protiv rakot generalno, no i poedinecno protiv razlicnite vidovi na rak. “BORKA” se formirase za da pomogne da se popolni ovaa praznina vo graganskiot zdravstven sektor i da sorabotuva so site vkluceni relevantni faktori.

Слични сајтови

Агро Синдикат

5940 Синдикатот на работниците од агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија (скратен Повеќе »

Европска Бизнис Асоцијација

3304 Европска Бизнис Асоцијација -Македонија Повеќе »

Златна Рипка

8003 Фондацијата за исполнување на желби на тешко болни деца “Златна Рипка”- Скопје е самостојна, Повеќе »

Регионален центар за одржлив развој

5699 Регионалниот центар за одржлив развој од Кратово има за цел поддршка за одржлив развој на НВО Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Здружение за борба против ракот “БОРКА”