logo


199

Фондација Даути Fondacija Dauti

Фондацијата Даути е основана во март 2011 година. Основачот на Фондацијата Даути е добро познатата компанија "Даути Комерц" со седиште во с. Бојане, општина Сарај, Скопје. Сопствениците на компанијата Даути Комерц, сакајќи да гo унапредат општеството во повисоко ниво и покажувајќи ретка одговорност за општеството каде што тие функционираат и пошироко, тие одлучија да се основа Фондацијата Даути. Даути Фондацијата е само континуитет на aктивностите и социјални придонеси кои сопствениците на Даути Комерц ги остваруват повеќе години, но овој пат тие тоа го прават поорганизирани и на по усовршен начин - преку Фондацијата Даути.

Fondacijata Dauti e osnovana vo mart 2011 godina. Osnovacot na Fondacijata Dauti e dobro poznatata kompanija "Dauti Komerc" so sediste vo s. Bojane, opstina Saraj, Skopje. Sopstvenicite na kompanijata Dauti Komerc, sakajki da go unapredat opstestvoto vo povisoko nivo i pokazuvajki retka odgovornost za opstestvoto kade sto tie funkcioniraat i posiroko, tie odlucija da se osnova Fondacijata Dauti. Dauti Fondacijata e samo kontinuitet na aktivnostite i socijalni pridonesi koi sopstvenicite na Dauti Komerc gi ostvaruvat poveke godini, no ovoj pat tie toa go pravat poorganizirani i na po usovrsen nacin - preku Fondacijata Dauti.

Слични сајтови

МАТУСИТЕБ

6053 Официјален веб сајт на МАТУСИТЕБ, Сојуз на Турските Невладини Организации во Македонија. Повеќе »

ТТА - Кластер за текстил

6604 Текстилната Трговска Асоцијација - Кластер за текстил е непрофитна организација која ги Повеќе »

АЕГЕЕ – Скопје

1005 АЕГЕЕ е кратенка од Асоцијација на Европски студентски структури (Association des Etats Повеќе »

Сега Коалиција на младински организации

4257 СЕГА е одржлива и развиена младинска организација која делува на локално, национално и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Фондација Даути