logo


199

Фондација Даути Fondacija Dauti

Фондацијата Даути е основана во март 2011 година. Основачот на Фондацијата Даути е добро познатата компанија "Даути Комерц" со седиште во с. Бојане, општина Сарај, Скопје. Сопствениците на компанијата Даути Комерц, сакајќи да гo унапредат општеството во повисоко ниво и покажувајќи ретка одговорност за општеството каде што тие функционираат и пошироко, тие одлучија да се основа Фондацијата Даути. Даути Фондацијата е само континуитет на aктивностите и социјални придонеси кои сопствениците на Даути Комерц ги остваруват повеќе години, но овој пат тие тоа го прават поорганизирани и на по усовршен начин - преку Фондацијата Даути.

Fondacijata Dauti e osnovana vo mart 2011 godina. Osnovacot na Fondacijata Dauti e dobro poznatata kompanija "Dauti Komerc" so sediste vo s. Bojane, opstina Saraj, Skopje. Sopstvenicite na kompanijata Dauti Komerc, sakajki da go unapredat opstestvoto vo povisoko nivo i pokazuvajki retka odgovornost za opstestvoto kade sto tie funkcioniraat i posiroko, tie odlucija da se osnova Fondacijata Dauti. Dauti Fondacijata e samo kontinuitet na aktivnostite i socijalni pridonesi koi sopstvenicite na Dauti Komerc gi ostvaruvat poveke godini, no ovoj pat tie toa go pravat poorganizirani i na po usovrsen nacin - preku Fondacijata Dauti.

Слични сајтови

Фондација за локален развој и демоктатија ФОКУС

1019 Фондацијата за локален развој и демократија – Фокус е невладина и непрофитна организација со Повеќе »

Демократска партија на Турците во Македонија

6270 Демократска партија на Турците во Македонија е политичка партија во Република Македонија која Повеќе »

Лулка

2659 Лулка - Здружение за грижа и едукација на бремени жени, мајки и деца Повеќе »

Junior Achivement Македонија

3182 ЈА е прогама за економско образование на младите луѓе од 7 до 30 годишна возраст. Оваа Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Фондација Даути